hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Hướng dẫn thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính như sau:

Thủ tục  
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

1. Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp khai báo hầu hết và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều bảy Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).
- Doanh nghiệp gởi hồ sơ về Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.
- Việc thẩm tra, xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại Điều sáu, Điều bảy Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại hội sở Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động (đối với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo bưu chính trong khuôn khổ nội tỉnh).
- Qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Quy định tại Điều bảy Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011) bao gồm:
- Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản một Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
+ Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản hai Điều sáu Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.
- Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản một Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc bao gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
+ Bản sao văn bản chấp nhận đăng ký nhượng quyền thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
+ Bản sao giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
+ Hợp đồng với đối tác nước ngoài;
+ Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài;
+ Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản hai Điều sáu Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.
- Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm g, h khoản một Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc bao gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
+ Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.

4. Thời hạn giải quyết:

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

8. Lệ phí (nếu có):

- Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ). Kích vào nút Tải về để tải văn bản này.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn 1 số nội dung của Luật Bưu chính.

 Kích vào nút Tải về để tải thủ tục và căn cứ pháp lý này

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download