hoặc
Tài liệu học tập Giấy chứng tử (bản sao), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy chứng tử (bản sao) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hôn nhân - Gia đình,Mẫu giấy chứng tử bản sao

Giấy chứng tử được cấp trên cơ sở và tại cơ quan có thẩm quyền. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử và Giấy chứng tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai tử 1 bản chính Giấy chứng tử.

Bản sao giấy chứng tử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG TỬ
(BẢN SAO)

Họ và tên:....................................................................................Giới tính:..........................................

Ngày, tháng, 5 sinh:........................................................................................................................

Dân tộc:........................................................... Quốc tịch:...................................................................

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng:.........................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:...................................................................................

Đã chết vào lúc.............giờ..........phút, ngày........tháng.........5.........

Nơi chết:..............................................................................................................................................

Nguyên nhân chết:................................................................................................................................

Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử do:..........................................................................................

Cấp ngày.........tháng............5........

Nơi đăng ký:..........................................................................................................................................

Ngày, tháng, 5 đăng ký:......................................................................................................................

Ghi chú:.................................................................................................................................................

NGƯỜI THỰC HIỆN                                                 NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG TỬ
          (Đã ký)                                                                         (Đã ký)
................................                                          ........................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download