hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán - Vòng 2 (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán - Vòng 2 (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Sở GD&ĐT Quảng Bình

Nhằm giúp các bạn sẵn sàng thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán - Vòng hai (Có đáp án).

 Đề thi học sinh giỏi môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG BÌNH
(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
(Khóa ngày 11 tháng 10 5 2012)

MÔN THI: TOÁN - Vòng 2
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1 (2.năm điểm):

Giải hệ phương trình: 

Câu 2 (2.0 điểm):

Cho x, y thỏa mãn x2 + y2 = hai. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

M = x2(x + 2) + y2(y + 2) + 3(x + y)(xy - 4)

Câu 3 (1.năm điểm):

Tìm toàn bộ các hàm số f: ¥* -> ¥* thỏa mãn song song các điều kiện sau:

1) Với mọi m, n thuộc ¥*: n < m <-> f(n) < f(m).

2) f(2n) = f(n) + n với mọi y thuộc ¥*

3) Nếu f(n) là số chính phương thì n là số chính phương.

Câu 4 (2.năm điểm):

Cho tứ diện ABCD có độ dài các cạnh bằng một. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DB, AC. Trên đường thẳng AB lấy điểm P, trên đường thẳng DN lấy điểm Q sao cho PQ // CM. Tính độ dài PQ và thể tích khối AMNP.

Câu 5: (1.năm điểm):

Cho đa giác đều n cạnh (n ≥ 8). Tính số tứ giác có 4 cạnh là 4 đường chéo của đa giác đã cho.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download