hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng thuê nhà ở, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng thuê nhà ở có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở Số: 01/2009/HĐTN Hợp đồng này được lập và ký tại Hà Nội, ngày 01. tháng 01. 5 2009- giữa những bên có tên dưới đây: BÊN CHO THUÊ NHÀ: Đại diện : Ông CMTND số : .. Ngày cấp: . Nơi cấp: CA Hà nội Hộ khẩu thường trú :. Điện thoại : . Sau đây gọi tắt là Bên A, Và BÊN THUÊ NHÀ Eyecadcher Media APS Địa chỉ : Nansensgade, 191366, CopenhagenK, Denmark Điện thoại : 45 7026 1310 Fax: CVR : 27100732 Đại diện : Ông Sau đây gọi tắt là Bên B, Dưới đây, tùy từng ngữ cảnh, được gọi tương ứng là “Một bên” hoặc “Các bên” hoặc “Hai bên”. Điều một. Đối tượng của Hợp đồng Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê của Bên A Diện tích thuê được miêu tả chi tiết tại Khoản hai.một Điều hai của Hợp đồng này theo những điều khoản cụ thể được 2 bên hợp nhất tại Hợp đồng này. Điều hai. Diện tích thuê, Thời hạn thuê, Mục đích thuê 2.1 Diện tích thuê: Diện tích thuê là: Diện tích thuê được miêu tả tại Khoản này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A, được miêu tả duyệt giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A : Số giấy chứng nhận 10107173449 .Cấp ngày 29 tháng 11 5 2004
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download