hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Nga - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Nga - Đề 2 có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra tiếng Nga

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ I, LỚP 9

Đề số 2

I. Điền dạng cần thiết của từ "который" vào chỗ chấm trong các câu sau. (2 điểm)

1. Вите очень нравится игрушка, . . . . . . . . подарила я в день его рождения.

2. Это мой младший брат, . . . . . . . . в этом году будет восемь лет.

3. Девочки собирают портреты артистов, . . . . . . . . знают во всём мире.

4. Вчера в школе мы встречались с писателем, . . . . . . . . написал много рассказов для детей.

II. Khôi phục lại câu hỏi cho phù hợp trong các hội thoại sau, chú ý tới các từ được in nghiêng. (4 điểm)

1. - . . . . .?
- Мы занимаемся русским языком по вторникам и пятницам.

2. - . . . . .?
- Я хочу взять этот словарь на неделю.

3. - . . . . .?
- Мне нужна книга по математике.

4. - . . . . .?
- Я иду в школу, где учится моя сестра.

III. Sử dụng gợi ý trong ngoặc đơn để trả lời câu hỏi. (2 điểm)

1. Кто к чему привык?
(Вьет живёт и учится в Москве четыре года. Теперь он уже не боится мороза. Он хорошо катается на лыжах и коньках.)
. . . . .

2. Кто что будет делать завтра?
(По расписанию у Сергея будет экзамен по химии.)
. . . . .

IV. Nghe bài đọc 3 lần, sau đó trả lời các câu hỏi cho dưới theo nội dung bài đọc vừa nghe (phần tham khảo). (2 điểm)
(Bài đọc cho trong "Đáp án và hướng dẫn chấm")

1. Где был Борис вчера?
. . . . .

2. Что он посмотрел?
. . . . .

3. Кем он будет?
. . . . .

4. Куда он пойдёт завтра?
. . . . .

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download