hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi cấp cơ sở tỉnh Điện Biên năm 2010 môn Ngữ văn lớp 12 - Có đáp án, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi cấp cơ sở tỉnh Điện Biên năm 2010 môn Ngữ văn lớp 12 - Có đáp án có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi học sinh giỏi

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp cấp cơ sở tỉnh Điện Biên 5 2010 môn Ngữ văn lớp 12 - Có đáp án.

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ
LỚP 12 THPT - NĂM HỌC 2009 - 2010
Ngày thi: 07/01/2010

MÔN THI: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1: (8,0 điểm)

Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến sau:

“Đời người cũng như 1 bài thơ, giá trị không tùy thuộc vào số câu mà tùy thuộc vào nội dung”.

Câu 2: (12,0 điểm)

“Thơ thu Việt Nam thường lấy mùa thu Bắc Bộ làm chất liệu, nhưng cảnh thu trong mỗi tác phẩm hiện lên độc đáo khác nhau”.

Phân tích cảnh thu ở 2 đoạn thu sau để làm rõ ý kiến trên.

"…Mây vẩn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít đa dạng thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì."
                  (Đây mùa thu đến - Xuân Diệu)

"…Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha…"
                  (Đất nước - Nguyễn Đình Thi)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download