hoặc
Tài liệu học tập Đề thi khảo sát chất lượng thi Đại học tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán khối A, A1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi khảo sát chất lượng thi Đại học tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán khối A, A1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Toán khối A,Đề thi thử đại học môn Toán

Đề thi thử đại học môn Toán

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĨNH PHÚC

KỲ KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 LẦN 1
ĐỀ THI MÔN: TOÁN - KHỐI A, A1

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số Đề thi khảo sát chất lượng thi Đại học tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán khối A, A1, có đồ thị là (C).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

b) Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị (C), biết tiếp tuyến d tạo với trục Ox 1 góc α sao cho Đề thi khảo sát chất lượng thi Đại học tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán khối A, A1.

Câu 2 (1,0 điểm)

Giải phương trình: Đề thi khảo sát chất lượng thi Đại học tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán khối A, A1

Câu 3 (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình: Đề thi khảo sát chất lượng thi Đại học tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán khối A, A1

Câu 4 (1,0 điểm)

Tìm toàn bộ các giá trị của m để phương trình:  có 2 nghiệm thực phân biệt.

Câu 5 (1,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trọng tâm tam giác ABD. Cạnh SD tạo với đáy (ABCD) 1 góc bằng 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) theo a.

Câu 6 (1,0 điểm)

Tìm toàn bộ các giá trị thực của m để với mọi x thuộc  ta đều có: tan8x + cotg8x ≥ m + 64cos22x.

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu bảy.a (1,0 điểm) Cho đường tròn (C): x2 + y2 - 4x + 6y - 12 = 0 và điểm M(2; 4 3). Viết phương trình đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại 2 điểm A, B sao cho tam giác MAB đều.

Câu 8.a (1,0 điểm) Tìm hệ số của x4 trong triển khai thành đa thức của biểu thức: (1 + x + 4x2)10

Câu 9.a (1,0 điểm) Giải phương trình: Đề thi khảo sát chất lượng thi Đại học tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán khối A, A1

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu bảy.b (1,0 điểm) Cho elíp Đề thi khảo sát chất lượng thi Đại học tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán khối A, A1 và điểm I(1; 1). Viết phương trình đường thẳng d qua I cắt (E) tại 2 điểm M, N sao cho I là trung điểm của MN.

Câu 8.b (1,0 điểm) Tính giới hạn: Đề thi khảo sát chất lượng thi Đại học tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán khối A, A1

Câu 9.b (1,0 điểm)

Có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số khác nhau mà trong mỗi số đó luôn có mặt 2 chữ số lẻ và ba chữ số chẵn.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download