hoặc
Tài liệu học tập Thông báo 22/2013/TB-VPCP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo 22/2013/TB-VPCP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 Bộ Giao thông vận tải

Thông báo 22/2013/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị tổng kết công tác 5 2012 và triển khai kế hoạch 5 2013 Bộ Giao thông vận chuyển do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------
Số: 22/TB-VPCP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 5 2013

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2013 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 10 tháng 01 5 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dự và chủ trì Hội nghị online tổng kết công tác 5 2012, triển khai kế hoạch 5 2013 của Bộ Giao thông vận chuyển. Sau khi nghe các báo cáo của lãnh đạo Bộ Giao thông vận chuyển, ý kiến tham luận của các đại biểu tham gia, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012

Năm 2012, tuy khủng hoảng kinh tế thế giới tiếp tục tác động tiêu cực tới nền kinh tế Việt Nam nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nền kinh tế nước ta đã đạt được 1 số thành tựu. Bước đầu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì phát triển ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình phát triển và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh nhà nước, thứ tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Giao thông vận chuyển.

1. Những kết quả vượt trội đạt được trong 5 2012:

a) Công tác quản lý Nhà nước:

- Trong các 5 qua, Bộ đã quan tâm, tụ tập để thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kết quả đạt được trong 5 2012 đạt cao nhất từ trước tới nay, đặc thù là các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Việc doanh nghiệp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã có kế hoạch cụ thể, trách nhiệm các cấp được nâng cao, bảo đảm được chất lượng và tính khả thi của văn bản khi ban hành. Công tác doanh nghiệp triển khai, theo dõi thi hành pháp luật có đa dạng tiến bộ, được quan tâm thực hiện thường xuyên hơn.

- Công tác xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển đã được quan tâm triển khai tích cực, bảo đảm sát với thực tế và có tầm nhìn xa hơn làm cơ sở để đầu tư phát triển hệ thống giao thông vận chuyển đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, vùng miền và địa phương nói riêng.

- Bộ Giao thông vận chuyển có đa dạng giải pháp nhằm triển khai xây dựng và doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả đối với các lĩnh vực của ngành như: xây dựng mới và điều chỉnh cho phù hợp các tiêu chuẩn, quy phạm công nghệ Ngành,...

b) Công tác bảo đảm thứ tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông:

- Năm 2012 công tác bảo đảm thứ tự an toàn giao thông đã có các chuyển biến rõ rệt trên toàn quốc, tai nạn giao thông so với 5 2011 đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí và vượt so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Lần đầu tiên từ sau 5 2001 tới nay, số người chết vì tai nạn giao thông đã giảm dưới 10.000 người. Công tác bảo đảm an ninh an toàn trong các lĩnh vực giao thông được chú trọng, đặc thù là lĩnh vực hàng không

Công tác khắc phục ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bước đầu thu được kết quả khả quan, hạn chế ùn tắc giao thông đô thị, được nhân dân và xã hội đồng tình, đánh giá cao.

c) Công tác quản lý đầu tư, xây dựng:

- Công tác huy động vốn ngoài ngân sách để đầu tư hạ tầng giao thông được chú trọng, đa dạng dự án do Nhà đầu tư trong nước thực hiện hoặc đăng ký tham gia theo hình thức BOT, BT..., góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

- Bộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phân bổ kế hoạch, tụ tập vốn cho các dự án hoàn thành trong 5 2012 và 5 2013, không bố trí vốn dàn trải, sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; việc ứng vốn cũng được thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công tác bảo đảm chất lượng công trình thi công đã được chú trọng và cải thiện rõ rệt.

d) Công tác dịch vụ vận tải:

Năm 2012, vận chuyển hành khách và hàng hóa căn bản đáp ứng được nhu cầu vận chuyển trong, ngoài nước, đặc thù là các dịp Lễ, Tết, các sự kiện quốc tế lớn được doanh nghiệp tại Việt Nam; hạn chế được tình trạng ùn tắc hành khách, hàng hóa tại cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, cảng biển vào mùa vận chuyển cao điểm hoặc trong thời gian bị ảnh hưởng của thời tiết.

đ) Công tác đổi mới và quản lý doanh nghiệp:

Công tác tái cơ cấu, bố trí đổi mới doanh nghiệp nhà nước, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã được triển khai thực hiện quyết liệt và đã thu được 1 số kết quả bước đầu, đặc thù là đối với Vinashin, Vinalines; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quản lý, điều hành và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

e) Công tác hợp tác quốc tế:

Năm 2012 Bộ đã chỉ đạo và doanh nghiệp hiệu quả đa dạng hoạt động đối ngoại, đã đạt được đa dạng cam kết, thỏa thuận trong hỗ trợ vốn để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; mở rộng được thị trường vận chuyển quốc tế,...

2. Những tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh các thành tựu vượt trội trong 5 qua, vẫn còn 1 số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới:

- Chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác lập, giám định chiến lược, quy hoạch còn chưa cao. Công tác ứng dụng và đổi mới khoa học công nghệ chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

- Đầu tư xây dựng chưa hiệu quả do đa dạng dự án còn chậm tiến độ, chất lượng đa dạng công trình kết cấu hạ tầng giao thông còn thấp, suất đầu tư cao. Công tác quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chưa được thực sự chú trọng.

- Công tác bảo đảm thứ tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Kiềm chế tai nạn giao thông chưa thực sự bền vững, tai nạn giao thông đặc thù nghiêm trọng vẫn còn xảy ra. Đặc biệt, đối với đường bộ do tình trạng xe chở quá tải không được kiểm soát chặt chẽ trên diện rộng, nên hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ đa dạng nơi đang bị hư hỏng, vận động rất khó khăn và mất an toàn.

- Tiến độ thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong Ngành còn chậm so với yêu cầu. Việc tái cơ cấu Vinashin và Vinalines vẫn đang rất khó khăn, cần được tiếp tục tụ tập tháo gỡ.

- Công tác cải cách hành chính chưa hiệu quả đạt được hiệu quả như mong muốn, chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng và nội dung.

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, số lượng công chức tuy có tăng lên trong các 5 gần đây, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013

Thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch 5 2013 của ngành Giao thông vận chuyển. Cần tụ tập vào các nhiệm vụ và giải pháp chính yếu sau:

1. Công tác quản lý Nhà nước:

- Tập trung xây dựng các dự án luật sửa đổi, bổ sung các Luật chuyên ngành như: Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Bộ Luật hàng hải Việt Nam; xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý các hoạt động giao thông vận chuyển bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật các chiến lược, quy hoạch và hoàn chỉnh các quy hoạch chuyên ngành cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nghị quyết Hội nghị lần vật dụng tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta căn bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào 5 2020.

- Xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghệ, định mức kinh tế - công nghệ chuyên ngành phục vụ tốt các hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân.

2. Công tác bảo đảm thứ tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra tại Thông báo số 11/TB-VPCP ngày 09 tháng 01 5 2013 của Văn phòng Chính phủ.

3. Công tác quản lý đầu tư, xây dựng:

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

- Tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình giao thông”, tăng cường phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc liên quan tới tiến độ và chất lượng công trình. Tiếp tục chấn chỉnh nâng cao năng lực của các Chủ đầu tư, các doanh nghiệp tham mưu.

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo mọi điều kiện, thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, từ đa dạng thành phần kinh tế, dưới đa dạng hình thức để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó, tụ tập vào các dự án mở rộng quốc lộ một và quốc lộ 14 đoạn qua Tây Nguyên theo nội dung Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08 tháng sáu 5 2012 của Chính phủ để nỗ lực hoàn thành vào 5 2016. Tập trung rà soát, đề nghị các cơ chế, chính sách khuyến khích Nhà đầu tư tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, doanh nghiệp tốt thí điểm mô hình xây dựng đường bê tông xi măng.

- Đẩy mạnh phân cấp, xã hội hóa quản lý duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông. Năm 2013 thực hiện đổi mới công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, trước hết là đường bộ.

4. Công tác dịch vụ vận tải:

- Tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan, công ty liên quan, các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận chuyển, xếp dỡ; đẩy mạnh vận chuyển đa phương thức.

- Xây dựng và thực hiện chiến lược cạnh tranh vận chuyển và dịch vụ hỗ trợ vận chuyển toàn ngành, trên cơ sở đó đổi mới, bố trí lại doanh nghiệp thuộc Bộ theo hướng nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển.

5. Công tác đổi mới và quản lý doanh nghiệp:

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện tái cơ cấu Vinashin và Vinalines theo Đề án được phê chuẩn y.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, điều chuyển) trong thời gian qua.

6. Công tác cải cách hành chính

- Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, sớm ban hành và chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Bộ công đoạn 2011-2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính; công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, kịp thời thông tin, thủ tục hành chính tới các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, người dân...

7. Công tác khoa học công nghệ

Tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong xây dựng công trình giao thông phù hợp với điều kiện Việt Nam.

8. Công tác hợp tác quốc tế

- Đẩy mạnh việc thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận chuyển để phát huy các hiệu quả của điều ước quốc tế trong lĩnh vực Giao thông vận chuyển mà Việt Nam đã tham gia.

- Tiếp tục chú trọng duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác giao thông vận chuyển song phương với các nước láng giềng truyền thống. Xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể hợp tác giao thông vận chuyển với các đối tác quan trọng.

- Đy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như các nguồn ODA và nguồn vốn vay kém ưu đãi (OCR, IBRD...), về khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường,...

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước 5 2013 dự báo còn đa dạng biến động phức tạp và tiếp tục khó khăn hơn so với 5 2012; cán bộ, công nhân viên chức, người lao động toàn ngành Giao thông vận chuyển cần phải xác định rõ trách nhiệm của mình, tiếp tục đoàn kết, nhất trí vượt qua mọi thử thách, nỗ lực bảo đảm phát triển trên các lĩnh vực vận chuyển, công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tiếp tục hạn chế tai nạn giao thông 1 cách bền vững, chống ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn... góp phần cùng cả nước bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì tốc độ phát triển hợp lý, bền vững; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng và thứ tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện chiến thắng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 5 2011-2015 của cả nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận chuyển và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
Các Vụ: TCCV, KTTH, NC,
V.III, PL, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hong (93b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)


Nguyễn Hữu Vũ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download