hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi năm 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi năm 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Môn: Toán - có đáp án

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014
ĐỀ THI MÔN: TOÁN

(Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 22/3/2014

Bài 1: (4 điểm)

a) Cho a; b là 2 số nguyên dương khác nhau, thoả mãn 2a2 + a = 3b+ b. 

Chứng minh Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi 5 2014 là phân số tối giản.

b) Tìm các cặp số nguyên dương (x; y) thoả mãn: 15x2 − 7y2 = 9

Bài 2: (4 điểm)

a) Cho Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi 5 2014

Tính giá trị biểu thức Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi 5 2014 theo a.

b) Cho a, b, c là 3 số dương thoả mãn Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi 5 2014. Tìm giá trị lớn nhất của Q = abc

Bài 3: (4 điểm)

a) Giải phương trình: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi 5 2014

b) Giải hệ phương trình: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi 5 2014

Bài 4: (6 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB nhất thiết. EF là dây cung di động trên nửa đường tròn đó, sao cho E thuộc cung AF và Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi 5 2014. Gọi H là giao điểm của AF và BE; C là giao điểm của AE và BF; I là giao điểm của CH và AB.

a) Tính số đo góc CIF.

b) Chứng minh rằng biểu thức AE.AC + BF.BC có giá trị không đổi khi EF di động trên nửa đường tròn.

c) Xác định vị trí của EF trên nửa đường tròn để tứ giác ABFE có diện tích lớn nhất. Tính diện tích lớn nhất đó theo R.

Bài 5: (2 điểm)

Tìm cạnh của hình vuông nhỏ nhất, biết rằng: hình vuông đó chứa năm đường tròn có bán kính bằng 1 và năm đường tròn này đôi 1 không có quá một điểm chung.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download