hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An năm 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An năm 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm 5 2014 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An được tailieuhoctap.com sưu tầm và đăng tải, là tài liệu ôn tập Tiếng Anh hữu ích dành cho các em học sinh lớp năm. Đề thi có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh tra cứu tiện dụng.

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỬA LÒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI TÂN

HỌ TÊN: ………………………………….

Lớp………………………….

BÀI THI HỌC KỲ II

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5

NĂM HỌC 2013 - 2014 - Thời gian: 20 phút (Tờ 1)

 

PART I. LISTENING (20’)

Question một. Listen and number.

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 5

Question hai. Listen and colour.

Đề kiểm tra cuối 5 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 3. Listen and draw lines.

Đề thi cuối 5 môn Tiếng Anh lớp 5

Đáp án đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 5

Question một. (4points x 0.25)

2. E                   3. C                          4. A                                5. B

Question hai. (4points x 0.25)

Red roof           Yellow walls                Green door, windowns       Brown fence

Question 3. (4points x 0.25)

Tom . d            Laura . b                     Nam . c                          David . a

Question 4. (4points x 0.25)

1. c                 hai. b                             3. a                                4. b

Question năm. (4points x 0.25)

2. beautiful       3. two (2)                    4. motorbike                     năm. friends

Question sáu. (4points x 0.25)

1. toothache     hai. jump into the river   3. get lucky money             4. city

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download