hoặc
Tài liệu học tập Sơ yếu lý lịch - dùng cho việc đi học tập, công tác tại nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Sơ yếu lý lịch - dùng cho việc đi học tập, công tác tại nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Biểu mẫu GD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------------

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 1. I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN

Họ và tên đang dùng: ..............................................................................................................................

Họ và tên khai sinh:.................................................................................................................................

Ngày, tháng, 5, sinh:...........................................................................................................................

Quê quán:..................................................................................................................................................

Trú quán:...................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.........................................................................................................................................

Dân tộc: ............................................................... Tôn giáo:....................................................................

Thành phần gia đình:...............................................................................................................................

Thành phần bản thân:..............................................................................................................................

Nghề nghiệp hiện nay:.............................................................................................................................

Trình độ văn hóa:.....................................................................................................................................

Chuyên môn nghiệp vụ:..........................................................................................................................

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:.....................................................................................................

Ngày vào Đảng CSVN:............................................................................................................................

Ngày chính thức:......................................................................................................................................

Ngày vào biên chế Nhà nước:.................................................................................................................

Mức lương chính hiện nay:.............................................. Hưởng từ tháng .............. 5..................

Đã đi học tập công tác ở nước ngoài tại:...............................................................................................

Từ ngày ............... tháng............. 5.............. , tới ngày ................ tháng .............. 5..................

Lý do đi:.....................................................................................................................................................

Trình độ ngoại ngữ:..................................................................................................................................

 1. II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Phần này khai rõ: họ, tên, tuổi, nghề nghiệp của bố, mẹ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con qua từng thời kỳ: Trước cách mạng, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và từ sau ngày giải phóng miền Nam 04/1975 tới nay làm gì? Ở đâu?

Về phần ông bà nội, chú bác cô cậu, cha mẹ và anh chị em ruột của vợ (hoặc chồng) giả dụ có gì đặc trưng như: đã làm việc cho địch, tham gia các công ty phản động hoặc đã bị tù đầy, bị bắt giam hay vi phạm kỷ luật; hoặc có người thân, họ hàng hiện đang sinh sống ở nước ngoài… thì yêu cầu khai báo thật cụ thể.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 1. III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ HỌC TẬP

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 1. IV. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Nói rõ lý do, hình thức và thời gian được khen thưởng hoặc bị kỷ luật

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 1. V. TỰ NHẬN XÉT ƯU KHUYẾT ĐIỂM

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 1. VI. LỜI CAM ĐOAN

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

                                                                                   Ngày .........tháng........... 5...........

                                                                                             Người khai ký tên

 

 1. VII. NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN LÝ LỊCH CỦA TRƯỜNG
 1. 1. Lập trường quan điểm:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 1. 2. Phẩm chất đạo đức:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 1. 3. Năng lực và triển vọng chuyên môn:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 1. 4. Xác nhận lý lịch:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

                                                                                        Ngày ..........tháng .......5 20............

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download