hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giao thông vận tải,

Biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT

 TÊN DOANH NGHIỆP:..............

Số:...…/........

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
_____________

….ngày….tháng…..năm….

ĐĂNG KÝ MỞ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: ......................đi...........và ngược lại

Bến đi: ............Bến đến: .............. Cự ly vận chuyển: ...........km

Kính gửi:..........................................................(1)

1. Tên doanh nghiệp vận tải: ............................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: .................................................

4. Số điện thoại (Fax):.......................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... do..........cấp ngày ....tháng.... 5 ....

6. Doanh nghiệp đăng ký mở tuyến chuyên chở khách bằng xe ôtô theo tuyến khăng khăng như sau:

- Tên tuyến: .............................đi................và ngược lại

- Bến đi: Bến xe....................(thuộc tỉnh:...................)

- Bến đến: Bến xe..................(thuộc tỉnh:.................)

- Cự ly vận chuyển: .....................km

- Mã số tuyến: ..................................

- Các điểm ngừng xe đón trả khách dọc đường:.......................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download