hoặc
Tài liệu học tập Luận văn - Tỷ giá hối đoái thực và cán cân thương mại của Việt Nam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.01 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn - Tỷ giá hối đoái thực và cán cân thương mại của Việt Nam có 13 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học,: Download luận văn thạc sĩ kinh tế Tải luận văn thạc sĩ kinh tế Luận văn thạc sĩ kinh tế Tỷ giá hối đoái thực và cán cân thương mại của Việt Nam Tỷ giá hối đoái Cán cân thương mại
Mức tỷ giá hiện nay có phù hợp đối với nền kinh tế Việt Nam hay chưa? 
Mục tiêu nào mà chính sách tỷ giá cần phải đạt được: bảo đảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa hay cung cấp 1 môi trường ổn định để phát triển? Xung vòng quanh các vấn đề trên có đa dạng quan điểm rất khác nhau. Ngoài ra, cách thức mà ngân hàng nhà nước (NHNN) can thiệp vào quá trình hình thành và vận động của tỷ giá cũng là 1 đề tài gây tranh cãi. Có ý kiến cho rằng NHNN cần phải phá giá mạnh tiền đồng so với mức tỷ giá hiện nay để nâng cao khả năng cạnh của hàng hóa xuất khẩu và yêu cầu thả nổi hoàn toàn tỷ giá để thị trường tự định đoạt mức tỷ giá phù hợp. 
Tuy nhiên cũng có ý kiến trái lại, đó là chính sách tỷ giá cần phải ổn định (tức tỷ giá sẽ nhất mực hơn) để ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá cả và khiên chế lạm phát. 
 Để đánh giá mức độ phù hợp đối với nền kinh tế của mức tỷ giá hiện nay cần phải có 1 cơ sở khoa học để so sánh nó. Theo đó, NHNN nên xác định mức tỷ giá mục tiêu cho nền kinh tế. Ở mức tỷ giá này có thể giải quyết 1 số vấn đề như khả năng cạnh tranh của hàng hóa hay ổn định môi trường vĩ mô hay 1 số mục tiêu khác của chính phủ. Tỷ giá thực, nhất là tỷ giá thực đa phương do được điều chỉnh theo chênh lệch lạm phát của Việt Nam với các đối tác nên nó có thể là 1 mức tỷ giá mục tiêu thích hợp để NHNN tiến hành đánh giá mức độ phù hợp của mức tỷ giá hiện nay dùng cho cho 1 vài mục tiêu đã nói ở trên, nhất là mục tiêu đảm bảo khả năng cạnh tranh cho hàng hóa.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download