hoặc
Tài liệu học tập Giáo trình SQL tiếng việt, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.42 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giáo trình SQL tiếng việt có 21 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu,SQL,Cơ sở dữ liệu,tài liệu
Giáo trình cung cấp cho bạn tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ về các câu lệnh giao tác SQL sử dụng cho hệ quản trị CSDL Microsoft SQL.
Giáo trình gồm 4 chương:
- Chương 1: giới thiệu 1 số câu lệnh sử dụng trong việc khái niệm các đối tượng dữ liệu như bảng dữ liệu, khuông nhìn và chiỏ mục.
- Chương 2: Trình bày bốn câu lệnh thao tác dữ liệu là SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- Chương 3: Đề cập tới 2 câu lệnh điều khiển là GRANT và REVOKE sử dụng trong việc cấp phát và hủy bỏ quyền của người dùng.
- Chương 4: Giới thiệu về thủ tục lưu trữ và Trigger. Đây là đối tượng CSDL được sữ dụng nhằm tăng hiệu năng sử dụng CSDL.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download