hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đơn xin phép thành lập công ty liên doanh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đơn xin phép thành lập công ty liên doanh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

Mẫu đơn xin phép thành lập công ty liên doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

                                                                                    ....…, ngày……..tháng…….5 …..

ĐƠN XIN PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH                                                                                                 

                                                         Kính gởi : Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư

Những người ký dưới đây xin gởi Đơn xin phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam này trình Nhà nước CHXHCN Việt Nam thông qua Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư.

Các đặc điểm có liên quan đến việc Hợp tác kinh doanh cũng như việc xin các điều kiện ưu đãi trong đầu tư và các thông tin, số liệu, văn bản có liên quan được trình bày ở đây và / hoặc gởi trình kèm theo như sau :

I. TÊN CỦA CÁC BÊN, GỒM :

- Bên (hoặc các bên) Việt Nam (tên Công ty):

- Bên (hoặc các bên )nước ngoài (tên Công ty hoặc cá nhân):

Xin được cấp giấy phép đầu tư để thực hiện hiệp đồng liên doanh ký ngày…... tháng…….năm…..

II. CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI

TRONG ĐẦU TƯ NHƯ SAU :

-……………………………………………………………………………………………

-……………………………………………………………………………………………

III. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO ĐƠN NÀY GỒM :

1. Hợp đồng liên doanh,

2. Điều lệ xí nghiệp liên doanh,

3. Các chứng chỉ về tư cách pháp nhân cũng như báo cáo tổng quát hàng 5 của Công ty được chứng nhận và/hoặc chứng nhận của Ngân hàng hay cơ quan tài chính theo Thông lệ quốc tế.

4. Giấy ủy nhiệm hợp pháp cho người ký đơn và Hợp đồng.

5. Giải trình kinh tế - công nghệ.

6. Báo cáo giám định đồ vật cũ (nếu có ý định sử dụng hoặc nhập cảng các đồ vật đó vào Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

      Bên (hoặc các bên) Việt Nam                                               Bên (hoặc các bên) nước ngoài                                    

                (ký tên, đóng dấu)                                                                   (ký tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download