hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN

 

Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………

Tại: .....................

Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A)

Họ và tên/Tên tổ chức: ...................

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản diễn tả ý chí chung của hầu hết các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)

Là: ...................................

(Người biểu diễn, Tổ chức sản xuất bản ghi âm, ghi hình, Tổ chức phát sóng; Người thừa kế quyền liên quan; người đại diện cho đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế)

Sinh ngày……..tháng………năm…………..

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Cấp ngày………...tháng………năm………..tại ..........................

(Đối với tổ chức)

Số CMND/Hộ chiếu: ......................

Cấp ngày………..tháng………năm………..tại

Quốc tịch: .....................

Địa chỉ: .............................

Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email: .................

Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình:

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download