hoặc
Tài liệu học tập Lập trình Web, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Lập trình Web có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tài liệu,Công nghệ thông tin,Phát triển Website,Giáo trình bộ môn lập trình web

Ebook là giáo trình bộ môn Lập trình web cho ngành công nghệ phần mềm, giúp cho các học viên làm quen dần với các thành phần căn bản của web cũng như cấu trúc điều khiển trong các ngôn ngữ lập trình này. Chắc chắn, qua bộ sách này bạn sẽ được củng cố thêm các kiến thức mà mình đã được học qua phần bài tập, ví dụ cụ thể.

Các phần và bài trong ebook:

Phần 1: Ngôn ngữ lập trình Javascript
Bài 1: Các Thành phần căn bản của javaScript
Bài 2: Các cấu trúc điều khiển trong javascript
Bài 3: Các thao tác về cửa sổ
Bài 4: Các thuộc tính đối tượng và sự kiện
Bài 5: Mảng và vòng lặp
Bài 6: Xâu ký tự và 1 số đối tượng khác
Phần 2: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình web
Bài 1: Giới thiệu về ASP
Bài 2: Lập trình với ASP
Bài 3: Cấu trúc điều khiển lặp
Bài 4: Xây dựng ứng dụng ASP
Bài 5: Kết nối DataBase
Bài 6: Hệ quản trị CSDL MS Access 2003
Ví dụ, Bài tập

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download