hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử đại học 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (lần 2), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử đại học 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (lần 2) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Tiếng Anh khối A1,Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

Đề thi thử đại học 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (lần 2) được tailieuhoctap.com đăng tải giúp các bạn ôn tập và luyện thi đại học môn Tiếng Anh hiệu quả. Đề thi có cấu trúc xấp xỉ đề thi chính thức của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành.

Đề thi thử đại học 2015 môn Tiếng Anh

   SỞ GD & ĐT NINH BÌNH                        KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2
  TRƯỜNG THPT CHUYÊN
       LƯƠNG VĂN TỤY
           Mã đề: 004                                       Môn: TIẾNG ANH, khối D
                                                                 Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: .......................

ĐỀ GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU một ĐẾN CÂU 80)

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.

Question 1: There's a lot more to Willie than one would think: still waters run ________.

A. deep                 B. deeply                   C. deepness                 D. depth

Question 2: The idea _____ to nothing because I couldn't afford to do it.

A. went                  B. came                    C. turned                     D. changed

Question 3: The player's protests ______ no difference to the referee's decision at all.

A. did                     B. made                    C. caused                   D. created

Question 4: Peter, Harry and Chuck were first, second, and third _______ in the shcool cross-country race.

A. respectively        B. actively                 C. responsively             D. tremendously

Question 5: By using all the latest technology, the yathchman managed to cross the Atlantic in _______ time.

A. record                B. lighting                 C. top                           D. quickest

Question 6: Why _____ Peter to the party? He is always making trouble.

A. don't we invite     B. don't you invite      C. not invite                  D. invite

Question 7: The speaker fail to get his massage ______ to his audience.

A. around               B. in                         C. across                     D. out

Question 8: You are under no obligation ________ to accept this offer.

A. whatsoever        B. Eventually             C. across                     D. out

Question 9: _______ no money would be wasted, we will use energy more efficiently.

A. So that             B. In order that           C. In order to                D. A and B

Question 10: Interpreting is not a mechanical process of converting a sentence in language A in to a sentence in language B _______, it is a complex art.

A. but                   B. in addition             C. rather                       D. however

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download