hoặc
Tài liệu học tập NGHIÊN CỨU VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI VNPT HÀ NỘI, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.03 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu NGHIÊN CỨU VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI VNPT HÀ NỘI có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học,Hệ thống thông tin, Chữ ký số. Hóa đơn điện tử. VNPT Hà Nội
Chương 1: Tổng quan về chữ ký số Chương này tập trung nghiên cứu khái quát lý thuyết chữ kí số. Trong đó sẽ có cái nhìn tổng quan về chữ kí sốvà các thuật toán mã hoá khóa công khai. Sau khi có được lý thuyết căn bản về chữ kí số, luận văn sẽ nêu ra phương pháp tiếp cận và thực hiện. Chương 2: Cơ sở chữ ký số Chương này nghiên cứu cụ thể về cơ sở hạ tầng căn bản để tạo chữ ký số. Trong đó nghiên cứu cụ thể về mã hoá khóa công khai dùng trong tạo chữký số- từ đó đánh giá để chọn ra giải thuật logic hơn, hạtầng khoá công khai PKI, hàm băm, công nghệ tạo chữ ký số, PDF với chữ ký số. Chương 3: Áp dụng chữ ký số cho bài toán in hóa đơn VT01 tại Viễn thông Hà Nội Chương này sẽ xây dựng 1 ứng dụng cụthể, cài đặt 1 ứng dụng chữ ký số cho tài liệu PDF hóa đơn VT01 tại Viễn thông Hà Nội.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download