hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Hợp đồng di chuyển hàng hóa để độc giả tham khảo và sử dụng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

 

 HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
Số: [SO HD]/HĐVCHH

- Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

- Căn cứ [TEN CAC VAN BAN PHAP QUY VE VAN TAI HANG HOA CUA NGANH HOAC ĐIA PHUONG NEU CO).

- Căn cứ vào sự thỏa thuận của 2 bên.

Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [ĐIA ĐIEM KY KET].

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Chủ hàng

- Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp): [TEN DOANH NGHIEP]

- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

- Điện thoại: [SO DT]

- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ: [GIAM DOC HAY TONG GIAM DOC] ký (nếu có).

Bên B: Bên chủ công cụ

- Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp): [TEN DOANH NGHIEP]

- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

- Điện thoại: [SO DT]

- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ: [GIAM DOC HAY TONG GIAM DOC] ký (nếu có).

Hai bên hợp nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Hàng hóa di chuyển

1. Tên hàng: Bên A thuê bên B vận chuyển các hàng hóa sau:

[TEN HANG HOA]

2. Tính chất hàng hóa:

Bên B cần lưu ý bảo đảm cho bên A các loại hàng sau được an toàn: - [SO LOAI HANG] hàng cần giữ tươi sống: [TEN HANG]

- [SO LOAI HANG] hàng cần bảo quản không để biến chất [TEN HANG]

- [SO LOAI HANG] hàng nguy hiểm cần che đậy hoặc để riêng [TEN HANG]

- [SO LOAI HANG] hàng dễ vỡ lẽ [TEN HANG]

- [SO SUC VAT] súc vật cần giữ sống bình thường [TEN SUC VAT]

3. Đơn vị tính đơn giá cước (phải quy đổi theo quy định của Nhà nước, chỉ được tự thỏa thuận giả dụ Nhà nước chưa có quy định)

Điều 2: Địa điểm nhận hàng và giao hàng

1/ Bên B đưa công cụ tới nhận hàng tại (kho hàng) số nhà..............[DIA CHI GIAO] do bên A giao.

(Chú ý: Địa điểm nhận hàng phải là nơi mà công cụ vận chuyển có thể vào ra tiện dụng, an toàn).luật sư Thuật – www.luatsudongnama.com

2/ Bên B giao hàng cho bên A tại địa điểm [DIA CHI GIAO] (có thể ghi địa điểm mà người dùng hàng bên A sẽ nhận hàng thay cho bên A).

Điều 3: Định lịch thời gian giao nhận hàng

Điều 4: Phương tiện vận chuyển

1/ Bên A yêu cầu bên B vận chuyển số hàng trên bằng công cụ [TEN PHUONG TIEN] (xe tải, tàu thủy, máy bay v.v…).

Phải có các khả năng cần thiết như:

- Tốc độ phải đạt [SO Km/h] km/ giờ.

- Có máy che [CHAT LIEU MAI CHE];

- Số lượng công cụ là: [SO PHUONG TIEN]

2/ Bên B chịu trách nhiệm về công nghệ cho công cụ vận chuyển để bảo đảm vận chuyển trong thời gian là: [SO NGAY THANG NAM]

3/ Bên B phải sẵn sàng đầy đủ giấy tờ cho phương tịên di chuyển hợp lệ trên tuyến giao thông đó để vận chuyển số hàng hóa đã thỏa thuận như trên và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của công cụ vận chuyển.luật sư Thuật – www.luatsudongnama.com

4/ Bên B phải làm vệ sinh công cụ vận chuyển khi nhận hàng chi phí vệ sinh công cụ vận chuyển sau khi giao hàng bên A phải chịu là [SO TIEN] đồng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download