hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định năm 2012 - 2013 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định năm 2012 - 2013 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10

Đề sẵn sàng cho kỳ thi vào cấp 3 sắp đến, Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định 5 2012 - 2013 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 trường Lê Quý Đôn:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH ĐỊNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN CHUYÊN
Ngày thi: 14/06/2012
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (2 điểm)

Cho biểu thức Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định 5 2012 - 2013 môn Toán: với a > 0 , b > 0 , ab # 1

a) Rút gọn D.

b) Tính giá trị của D với 

Bài 2: (2 điểm)

a. Giải phương trình: 

b. Giải hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định 5 2012 - 2013 môn Toán

Bài 3: (2 điểm)

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P) là đồ thị của hàm số  và đường thẳng (d) có hệ số góc m và đi qua điểm I (0 ; 2).

a. Viết phương trình đường thẳng (d).

b. Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt với mọi m.

c. Gọi x1, x2 là hoành độ 2 giao điểm của (d) và (P). Tìm giá trị của m để x13 + x23 = 32

Bài 4: (3 điểm)

Từ điểm A ở ngoài đường tròn tâm O kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Đường thẳng qua A cắt đường tròn (O) tại D và E (D nằm giữa A và E, dây DE không đi qua tâm O). Gọi H là trung điểm của DE, AE cắt BC tại K.

a. Chứng minh năm điểm A, B, H, O, C cùng nằm trên 1 đường tròn.

b. Chứng minh: AB2 = AD.AE

c. Chứng minh: 

Bài 5: (1 điểm)

Cho ba số a , b , c khác 0 thỏa mãn: 

Chứng minh rằng: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định 5 2012 - 2013 môn Toán

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download