hoặc
Tài liệu học tập Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - Tiếng Anh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - Tiếng Anh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn mà tailieuhoctap.com sưu tầm để các bạn tham khảo để làm so sánh doanh thu bán hàng giữa các tháng cho công ty mình. Nội dung về mẫu đơn như sau:

Month-to-Month Sales Comparison Log

For Year ...............

Tháng         Taxable Sales            Nontaxable Sales         Total Sales 

Tháng 1      ........................         ...........................       ........................

Tháng 2      ........................         ...........................       ........................

Tháng 3      ........................         ...........................       ........................

Tháng 4      ........................         ...........................       ........................

Tháng 5      ........................         ...........................       ........................

Tháng 6      ........................         ...........................       ........................

Tháng 7      ........................         ...........................       ........................

Tháng 8      ........................         ...........................       ........................

Tháng 9      ........................         ...........................       ........................

Tháng 10    ........................         ...........................       ........................

Tháng 11    ........................         ...........................       ........................

Tháng 12    ........................         ...........................       ........................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download