hoặc
Tài liệu học tập Đề cương ôn tập các môn Khoa - Sử - Địa lớp 5 cuối học kì 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề cương ôn tập các môn Khoa - Sử - Địa lớp 5 cuối học kì 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 5,Đề cương ôn tập cuối học kì 2 lớp 5

Đề cương ôn tập các môn Khoa - Sử - Địa lớp năm cuối học kì hai là đề cương ôn tập 3 môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp năm cuối học kì hai. Đây là tài liệu ôn tập rất tốt dành cho học sinh lớp năm tham khảo, học tập trước kì thi cuối học kì hai.

Đề cương ôn tập Lớp 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN KHOA-SỬ-ĐỊA LỚP năm CUỐI HỌC KÌ II
DÀNH CHO HỌC SINH MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI.

MÔN KHOA HỌC

SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT

Câu 1: Các chất có thể tồn tại ở các thể nào? Nêu tính chất của các thể đó?

- Các chất có thể tồn tại ở 3 thể là thể rắn, thể lỏng, thể khí. Khi nhiệt độ đổi thay, 1 số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.

- Tính chất:

  • Thể rắn: có hình dạng nhất quyết.
  • Thể lỏng: không có hình dạng nhất quyết, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.
  • Thể khí: Không có hình dạng nhất quyết, chiếm toàn bộ vật chưa nó, không nhìn thấy được.

Câu 2: Nêu 1 số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hàng ngày? 

Ví dụ: Sáp, thủy tinh, kim loại ở nhiệt độ cao thích hợp thì chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Khí nitơ được làm lạnh thì trở thành khí nitơ lỏng.

Sự chuyển thể của chất là 1 dạng lí học. 

HỖN HỢP

Câu 1: Hỗn hợp là gì? Nêu cách tạo thành 1 hỗn hợp? Kể ra 1 số hỗn tạp mà em biết?

- Hỗn hợp là 2 hay đa dạng chất trộn lẫn với nhau. Trong hỗn tạp, mỗi chất vẫn giữ nguyên tính chất của nó

- Muốn tạo thành 1 hỗn tạp, phải có ít nhất 2 chất trở lên và các chất đó phải được trộn lẫn với nhau.

- Một số hỗn hợp: gạo lẫn trấu, cám lẫn gạo, đường lẫn cát, gạo lẫn cát,....

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download