hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh năm 2013 - 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh năm 2013 - 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Môn: Toán, Vật lý, Hóa - Có đáp án
UBND HUYỆN NGHI XUÂN
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO
KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2013 -2014

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Thời gian: 150 phút

Câu 1:

a. Tính giá trị của biểu thức: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 5 2013 - 2014

b. Tìm x; y thỏa mãn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 5 2013 - 2014

Câu 2:

a. Giải phương trình nghiệm nguyên: 5x4 + y2 - 4x2y - 85 = 0

b. Cho x; y; z là các số nguyên và Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 5 2013 - 2014

Chứng minh rằng P chia hết cho 30 khi và chỉ khi S chia hết cho 30.

Câu 3:

Cho ba số x, y, z khác 0 và thoả mãn:
Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 5 2013 - 2014

Tính giá trị của biểu thức: P = (y2009 + z2009)(z2011 + x2011)(x2013 + y2013)

Câu 4:

a. Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H, trọng tâm I; Giao điểm 3 đường trung trực là O, trung điểm của BC là M. Tính giá trị biểu thức: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 5 2013 - 2014

b. Cho góc xOy. Một đường thẳng d đổi thay luôn cắt các tia Ox; Oy tại M và N. Biết giá trị biểu thức  không đổi thay khi đường thẳng d đổi thay. Chứng minh rằng đường thẳng d luôn đi qua 1 điểm nhất định.

Câu 5:

a. Cho các số x; y; z không âm, không song song bằng 0 và thỏa mãn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 5 2013 - 2014

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 5 2013 - 2014

b. Cho các số dương x, y, z thoả mãn điều kiện: xy + yz + zx = 671.

Chứng minh rằng: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 5 2013 - 2014


ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ

Câu 1:

Hai xe máy A và B di chuyển đều trên cùng 1 đường thẳng. Nếu chúng vận động gần nhau thì cứ sau hai phút khoảng cách giữa chúng giảm đi 3 km. Nếu xe A đuổi theo xe B thì cứ sau 10 giây khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 50m. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 2: Hai gương phẳng G1, G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau 1 góc 600. Một điểm S nằm trong vòng 2 gương.

a. Hãy vẽ hình và nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S.

b. Tính góc tạo bởi tia đến xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S.

Câu 3: Một khí cầu có thể tích 12m3 chứa khí hiđrô. Biết rằng trọng lượng của vỏ khí cầu là 100N, trọng lượng riêng của không khí là 12,9N/m3, của khí hiđrô 0,9N/m3.

a. Khí cầu có thể kéo lên trên không 1 vật nặng bằng bao nhiêu?

b. Muốn kéo 1 người nặng 62kg lên thì khí cầu phải có thể tích tối thiểu là bao nhiêu, giả dụ coi trọng lượng của vỏ khí cầu vẫn không đổi.

Câu 4: Một bình nóng lạnh có ghi 220V - 1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V.

a. Tính cường độ dòng điện chạy qua bình khi đó

b. Tính thời gian để bình đun sôi 11 lít nước từ nhiệt độ 200C, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K; bỏ qua nhiệt lượng hao phí.

c. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bình như trên trong 30 ngày, biết rằng thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày là 40 phút và giá tiền điện là 1500đ/kW.h.

Câu 5: Cho mạch điện như hình hai. Hiệu điện thế giữa 2 điểm A và B là 18V luôn không đổi. Biết R1 = 5Ω, R2 = R4 = R5 = 4Ω, R3 = 3Ω. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.

a. Khi khoá K mở. Tính điện trở tương đương của mạch và Số chỉ của ampe kế.

b. Thay điện trở R2 và R4 lần lượt bằng điện trở Rx và Ry, khi khoá K đóng và mở ampe kế đều chỉ 1A. Tính giá trị của điện trở Rx và Ry trong trường hợp này.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 5 2013 - 2014

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download