hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp phép xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp phép xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Thủ tục Thông tin và Truyền thông

Thủ tục cấp phép phát hành phẩm tài liệu không kinh doanh:

Mục đích: Cấp phép về báo chí, phát hành.

Đối tượng áp dụng: Các công ty, công ty và doanh nghiệp.

Mục đích: Cấp phép về báo chí, phát hành.

Đối tượng áp dụng: Các công ty, công ty và doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm có:

1. Đơn xin cấp phép phát hành tài liệu không kinh doanh, bản tin, tờ tin, ảnh (mẫu đơn kèm theo).

2. 02 bản thảo phát hành phẩm hoàn chỉnh (bản photocoppy).

3. Trước khi phát hành, cơ quan, công ty được phép phát hành phải nộp lưu chiểu (mẫu tờ khai kèm theo).

Lệ phí: không.

Thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc (kể từ khi hoàn chỉnh các thủ tục gởi đến).

Căn cứ pháp lý: Luật báo chí; Luật Xuất bản hiện hành; Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 5 2005 của Chính phủ.

Địa điểm tiếp nhận: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download