hoặc
Tài liệu học tập Công văn 55/2013/BTNMT-TCMT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 55/2013/BTNMT-TCMT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Không tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp

Công văn 55/2013/BTNMT-TCMT về việc không tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã khẩn cấp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

----------
Số: 55/BTNMT-TCMT
V/v: Không tiêu thụ các sản phẩm
động vật hoang dã nguy cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 5 2013

Kính gửi: ……………………………………

Trong các 5 gần đây, tình trạng săn bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã (ĐVHD) là 1 trong các nguyên nhân chính làm suy giảm nguồn tài nguyên ĐVHD và gây tác động tiêu cực đến cố gắng bảo tàng nhiều sinh học ở Việt Nam. Hàng 5, dịp Tết Nguyên đán được đánh giá là thời gian cao điểm về việc buôn bán, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã như: cao hổ, sừng tê giác, rượu ngâm động vật hoang dã, thịt thú rừng,…phục vụ mục đích quà biếu, quà tặng và doanh nghiệp tiệc liên hoan.

Nhằm ngăn dự phòng, kiểm soát buôn bán, tiêu thụ trái phép và hạn chế nhu cầu tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD khẩn cấp, quý, thảng hoặc, đặc thù là trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và địa phương:

1. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tàng loài ĐVHD khẩn cấp, quý, hiếm; đặc thù không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã khẩn cấp, quý hiếm;

2. Tăng cường tuyên truyền, rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật và hành vi bị nghiêm cấm liên quan tới bảo tàng các loài ĐVHD khẩn cấp, quý, thảng hoặc đến cộng đồng địa phương;

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng doanh nghiệp kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tàng các loài ĐVHD khẩn cấp, quý, hiếm;

4. Khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân cam kết không tiêu thụ ĐVHD khẩn cấp, quý, thảng hoặc và thông báo các hành vi vi phạm đến các cơ quan chức năng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của quý Cơ quan./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Lưu VT, TCMT. VA300.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Bùi Cách Tuyến

 DANH SÁCH
CÁC CƠ QUAN DỰ KIẾN GỬI CÔNG VĂN

1. Bộ Quốc phòng

2. Bộ Công an

3. Bộ Ngoại giao

4. Bộ Tư pháp

5. Bộ Tài chính

6. Bộ Công Thương

7. Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

8. Bộ Giao thông vận tải

9. Bộ Xây dựng

10. Bộ Thông tin và Truyền thông

11. Bộ Giáo dục và Đào tạo

12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14. Bộ Nội vụ

15. Bộ Y tế

16. Bộ Khoa học và Công nghệ

17. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

18. Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

19. Ban Tuyên giáo Trung ương

20. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

21. Tòa án nhân dân tối cao

22. Các cơ quan ngang Bộ của Chính phủ

23. Văn phòng Chính phủ

24. Văn phòng Quốc hội

25. Các ủy ban của Quốc hội

26. UBND các tỉnh

27. Các doanh nghiệp, doanh nghiệp

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download