hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Sông Nhạn, Đồng Nai, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Sông Nhạn, Đồng Nai có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 4,Đề thi cuối học kì II lớp 4 môn Toán có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh ôn luyện kiến thức nhằm sẵn sàng tốt cho bài thi cuối 5, tailieuhoctap.com xin giới thiệu đề kiểm tra cuối học kì hai môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Sông Nhạn, Đồng Nai có đáp án kèm theo. Chúc các em học tốt.

Đề thi cuối học kì hai lớp 4 môn Toán

PHÒNG GD - ĐT CẨM MỸ

TRƯỜNG TH SÔNG NHẠN

LỚP 4/3

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn: Toán - lớp 4 (Thời gian: 60 phút)

Họ và tên:................................................................................. Lớp:

Điểm

 

 

Lời phê của thầy, cô

 

 

Phần I: Trắc nghiệm: sáu điểm

Chọn kết quả đúng (Hoặc điền kết quả vào chỗ chấm)

Câu 1: (1,năm điểm)

a) 5/8 của 40 là:

A. năm             B. 25             C. 20              D. 25

b) Bản đồ sân di chuyển Thạch Thất vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên bản đồ này ứng với độ dài thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km        B. 100km        C. 300km        D. 300dm

c) Kết quả của phép tính 4/5 + 3/7 là....

Câu 2: (1 điểm) Một hình vuông có diện tích 64cm2.

Cạnh hình vuông là đó là ……………… cm.

Chu vi hình vuông đó là ……………..cm.

Câu 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 7m2 9dm2 = 709dm2               

b) 12dm2 50cm2 = 12500cm2   □

c) 1/2 phút = năm giây                  

d) 1/5 thế kỉ = 25 5               

Câu 4: (1,năm điểm) Trong 2 ngày cửa hàng bán được 60m vải, ngày thứ 1 bán được số mét vải bằng 2/3 số mét vải của ngày vật dụng 2. Ngày thứ 1 cửa hàng bán được là.............m vải. Ngày vật dụng 2 cửa hàng bán được là............m vải.

Câu 5: (1 điểm)

a. X + 5/7 = 12/14

A. X = 1/7                  B. X = 2/7                C. X = 5/7

b. 2/9 x X = 3/9

A. X = 5/2                  B. X = 4/5                C. X = 2/3

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Tính:

2004 x 21                  12604 : 23               35/45 + 2/9                 15/35 - 1/7

Bài 2: (2 điểm)

Hai kho chứa 1560 tấn mì khô. Tìm số tấn mì của mỗi kho, biết rằng số mì của kho vật dụng 2 bằng 5/7 số mì của kho thứ 1.

Đáp án đề thi cuối học kì hai lớp 4 môn Toán

Phần I (6 điểm)

Câu 1: (1,năm điểm) Mỗi ý đúng 0,năm điểm

a) ý B                  b) ý C                   c) 43/35

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,năm điểm

Câu 3: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm

Thứ tự điền đúng là: Đ; S; Đ; S.

Câu 4: (1,năm điểm) Mỗi ý điền đúng 0,75 điểm

Ngày vật dụng nhất: 36 m                           Ngày vật dụng hai: 24m

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm.

a) ý A b) ý C

Phần II: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,năm điểm.

Bài 2: (2 điểm)

  • Vẽ được sơ đồ cho 0,25 điểm.
  • Tính tổng số mì mỗi kho cho một,năm điểm
  • Đáp số: 0,25 điểm.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download