hoặc
Tài liệu học tập Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.37 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Kỹ năng bán hàng,Marketing - Bán hàng,
Để sẵn sàng 1 chiến lược Marketing có hiệu quả doanh nghiệp phải nghiên cứu những đối thủ cạnh tranh của mình cũng như các khách hàng hiện có và tiềm tàng của mình. Điều ấy đặc thù cần thiết khi những thị trường phát triển chậm, bởi vì chỉ có thể tăng được mức tiêu thụ bằng cách giành giật nó từ những đối thủ cạnh tranh. Những đối thủ cạnh tranh gần nhất của 1 doanh nghiệp là các đối thủ tìm cách thỏa mãn cùng các khách hàng và các nhu cầu giống nhau và sản xuất ra các sản phẩm xấp xỉ. Công ty cũng cần quan tâm tới các đối thủ cạnh tranh ngấm ngầm, các người có thể đưa ra các cách mới hay khác để thỏa mãn cùng các nhu cầu ấy. Công ty cần phát hiện những đối thủ cạnh tranh của mình bằng cách phân tích ngành cũng như phân tích trên cơ sở thị trường. Nội dung: 1. Phân tích đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp 2. Phân tích chiến lược của những đối thủ cạnh tranh 3. Xác định những mục đích của đối thủ cạnh tranh 4. Đánh giá mặt mạnh và mặt yếu của những đối thủ cạnh tranh 5. Đánh giá cách phản ứng của đối thủ cạnh tranh 6. Thiết kế hệ thống thông báo tình báo cạnh tranh 7. Lựa chọn đối thủ cạnh tranh để tấn công hoặc lánh né 8. Cân đối những quan điểm định hướng theo khách hàng và theo đối thủ cạnh tranh.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download