hoặc
Tài liệu học tập Luận văn cử nhân tin học: Xây dựng CMS Module cho hệ thống Intranet của Công ty TMA, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.65 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn cử nhân tin học: Xây dựng CMS Module cho hệ thống Intranet của Công ty TMA có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Công nghệ thông tin,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐẶNG ĐÌNH VƯƠNG BÙI VĨNH PHÚ XÂY DỰNG CMS MODULE CHO HỆ THỐNG INTRANET CỦA CÔNG TY TMA KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC TP. HCM, NĂM 2005 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐẶNG ĐÌNH VƯƠNG – 0112458 BÙI VĨNH PHÚ – 0112024 XÂY DỰNG CMS MODULE CHO HỆ THỐNG INTRANET CỦA CÔNG TY TMA KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS. TRẦN VIẾT HUÂN KS. NGUYỄN TẤN HỘ KS. LÊ THANH NHÀN TP. HCM, NĂM 2005 LỜI CẢM ƠN Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TMA đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện đề tài tốt nghiệp này. Xin cảm ơn Thầy Trần Viết Huân, Anh Nguyễn Tấn Hộ, Anh Lê Thanh Nhàn, người đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng tôi trong suốt thời gian tập sự tại Công ty. Chúng tôi cảm ơn những anh chị trong nhóm TIS đã giúp đỡ, đóng góp quan điểm cho chúng tôi trong quá trình cài đặt, trải nghiệm chương trình. Xin gởi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, ba mẹ và bè bạn vì đã luôn là nguồn động viên to lớn, giúp đỡ chúng tôi vượt qua các khó khăn trong suốt quá trình làm việc. Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện luận văn với tất cả sự nỗ lực của bản thân, nhưng kiên cố không thể tránh khỏi các khuyết điểm. Kính mong quý Thầy Cô nhiệt tình chỉ bảo. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và luôn mong nhận được sự đóng góp quý báu của tất cả mọi người. Tháng bảy 5 2005 Đặng Đình Vương Bùi Vĩnh Phú Phát triển CMS module cho hệ thống Intranet cuả Công ty TMA MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ .một MỘT SỐ KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT4 MỞ ĐẦU .sáu Chương một Giới thiệu đề tài ...bảy TỔNG QUAN .12 Chương hai Tổng quan về sự phát triển của những hệ CMS ....13 NGHIÊN CỨU16 Chương 3 Nhu cầu sử dụng hệ CMS trong những tổ chức17 một. Nhu cầu ngày nay ...18 một.một Tình hình những web site của những công ty ở Việt Nam..18 một.hai Nhu cầu cập nhật và quản lý nội dung...18 một.hai.một Nhu cầu của những doanh nghiệp...18 một.hai.hai Nhu cầu của những tờ báo điện tử ..20 một.hai.3 Nhu cầu trong những hệ thống thông báo của những doanh nghiệp .21 hai. Những ích lợi mà 1 hệ CMS mang lại cho những doanh nghiệp....23 Chương 4 Hệ thống intranet ngày nay của doanh nghiệp ....25 một. Yêu cầu khi phát triển hệ thống intranet của doanh nghiệp TMA .26 một.một Tình hình ngày nay 26 một.hai Quy định về kiến trúc....27 một.hai.một Kiến trúc mạnh ..27 một.hai.hai Xây dựng những dụng cụ hệ thống phi chức năng ..28 một.hai.3 Bảo mật ...28 một.hai.4 Khả năng tích hợp ..29 một.3 Yêu cầu lúc phát triển ...29 hai. Portal ngày nay của TMA 30 hai.một Đặc điểm và những thành phần của portal .30 hai.hai Các thành phần đã được xây dựng....31 hai.3 Kiến trúc hệ thống của portal..34 hai.3.một Kiến trúc hệ thống của những portal rộng rãi....34 hai.3.hai Kiến trúc hệ thống của portal TMA 35 3. Công nghệ được sử dụng để phát triển hệ thống intranet 36 Phát triển CMS module cho hệ thống Intranet cuả Công ty TMA 4. Các chuẩn sử dụng để phát triển hệ thống...36 năm. Nhu cầu của doanh nghiệp TMA khi xây dựng 1 hệ CMS...37 năm.một Nhu cầu san sẻ thông báo giữa những dự án và những vị trí công việc ..39 năm.hai Xây dựng hệ CMS dưới dạng 1 portlet có thể được sử dụng bởi những ứng dụng và những thành phần khác ...41 năm.3 Các công nghệ sử dụng trong quá trình phát triển....41 Chương năm Chuẩn JSR 168 ..43 một. Giới thiệu về chuẩn JSR 168 ...44 hai. Một số khái niệm chính .45 hai.một Portal ....45 hai.hai Portlet ...45 hai.3 Portlet Container .46 3. So sánh Portlet và Servlet ...46 3.một Điểm giống nhau giữa Portlet và Servlet ....46 3.hai Điểm khác nhau giữa Portlet và Servlet 46 3.3 Đặc trưng của Portlet mà không có ở servlet...47 4. Giao diện portlet ..47 năm. Portlet URL48 sáu. Portlet Mode ...48 bảy. Window State..49 8. Portlet Request50 9. Portlet Response ..50 10. Portlet Preferences ..51 11. Caching ....51 12. Ứng dụng Portlet53 12.một Các thành phần của ứng dụng Portlet ..53 12.hai Cấu trúc cây thư mục ..53 12.3 Tập tin lưu trữ của ứng dụng Portlet....54 13. Các đặc tả đóng gói và triển khai54 13.một Đặc tả triển khai của ứng dụng Web và ứng dụng Portlet .54 13.hai Triển khai ứng dụng Portlet và ứng dụng Web...55 13.3 Các thành phần của đặc tả triển khai Portlet..55 13.4 Tính độc nhất của những giá trị trong đặc tả triển khai Portlet ...59 14. Thư viện những thẻ Portlet ....59 14.một Thẻ actionURL..60 14.hai Thẻ renderURL .60 Chương sáu Chuẩn JSR 170 ..61 một. Giới thiệu về chuẩn JSR 170 ...62 hai. Mô hình repository....63 Phát triển CMS module cho hệ thống Intranet cuả Công ty TMA 3. Một số API căn bản ....64 3.một Thao tác trên repository 66 4. Sự liên can giữa Node, Property và Item..67 năm. Sự bố trí những Item con 67 sáu. Namespace .68 bảy. Property.69 bảy.một Property đa trị.69 bảy.hai Các kiểu dữ liệu của Property .69 bảy.hai.một Kiểu Date.70 bảy.hai.hai Kiểu Reference, Path và Name ..70 8. Node.71 8.một Quan hệ giữa những node cùng tên và cùng cha ( Same-Name Siblings ) ..71 8.hai Các kiểu của Node ...71 8.hai.một Kiểu node chính và kiểu node phụ ..73 8.hai.hai Property definitions 73 8.hai.3 Child Node Definitions ....74 8.hai.4 Các kiểu node được khái niệm sẵn 75 8.3 Node tham chiếu (Referenceable Nodes) ...78 9
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download