hoặc
Tài liệu học tập Luận văn Hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt nhân thọ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.13 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn Hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt nhân thọ có 20 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm do an luan van,kinh te thuong mai,
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG, MÔ HÌNHLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG một. KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ 41.một Bảo hiểm nhân thọ và buôn bán bảo hiểm nhân thọ 41.một.một Khái niệm và đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ 41.một.một.một Khái niệm 41.một.một.hai Đặc điểm của Bảo hiểm nhân thọ 71.một.hai Hoạt động buôn bán bảo hiểm nhân thọ 91.một.hai.một Vai trò của hoạt động buôn bán bảo hiểm nhân thọ 91.một.hai.hai Đặc điểm của hoạt động buôn bán bảo hiểm nhân thọ 141.một.hai.3 Mô hình tổ chức của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 161.hai Hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 191.hai.một Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 191.hai.một.một Bảo hiểm sinh kỳ: 211.hai.một.hai Bảo hiểm tử kỳ: 221.hai.một.3 Bảo hiểm nhân thọ trọn đời: 231.hai.một.4 Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp: 241.hai.hai Hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 251.hai.hai.một Khái niệm và vai trò của hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 251.hai.hai.hai Phân loại và tổ chức kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 27CHƯƠNG hai. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ 402.một Sự ra đời và phát triển của Bảo Việt Nhân thọ 402.hai Thực trạng tổ chức kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ 432.hai.một Các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đã và đang được triển khai ở Bảo Việt Nhân thọ 432.hai.một.một Các sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ 432.hai.một.hai Các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ 442.hai.một.3 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời 462.hai.một.4 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hẩu lốn 472.hai.một.năm Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ niên kim 492.hai.một.sáu Các sản phẩm bổ trợ 502.hai.một.bảy Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bán qua hệ thống ngân hàng 512.hai.hai Tổ chức và kết quả hoạt động của những kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ 522.hai.hai.một Kênh phân phối qua đại lí cá nhân 522.hai.hai.hai Kênh phân phối qua đại lí tổ chức 692.hai.hai.3 Kênh phân phối qua ngân hàng 702.3 Những vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ 782.3.một Những tồn tại của hệ thống kênh phân phối sản phẩm BHNT tại Bảo Việt Nhân thọ 782.3.hai Những tồn tại khác 84CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ 893.một Định hướng và mục đích phát triển của Bảo Việt Nhân thọ 893.một.một Định hướng phát triển chung 893.một.hai Mục tiêu phát triển cụ thể 913.hai Giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ 933.hai.một Củng cố và nâng cao chất lượng kênh phân phối qua đại lí 943.hai.một.một Đánh giá lại công tác tuyển dụng đại lí 943.hai.một.hai Chú trọng tới công tác huấn luyện, bồi bổ nhằm nâng cao trình độ cho đại lí 963.hai.một.3 Rà soát và củng cố lực lượng đại lí hiện nay 983.hai.một.4 Bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ cho hàng ngũ cán bộ làm mướn tác quản lí đại lí 993.hai.một.năm Hoàn thiện hệ thống chính sách chế độ dành cho đại lí 1003.hai.hai Tiếp tục triển khai, đánh giá và phát triển kênh phân phối qua ngân hàng 1013.hai.3 Tích cực tham khảo và nghiên cứu mô hình kênh phân phối qua điện thoại đi động, internet 1023.3 Một số kiến nghị 1043.3.một Kiến nghị với những cơ quan quản lí Nhà nước 1043.3.hai Kiến nghị với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 1083.3.3 Kiến nghị với Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt 110KẾT LUẬN 113DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download