hoặc
Tài liệu học tập Mẫu chứng từ kế toán: Bảng kê thanh toán công tác phí, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .DOC, có kích thước 0.04 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu chứng từ kế toán: Bảng kê thanh toán công tác phí có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Biểu mẫu,
Đơn vị:........................................... Bộ phận:........................................ Mã doanh nghiệp QHNS:.......................... Mẫu số C12 - HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ Tháng..........5........... Số:............ STT Họ và tên Đơn vị Tiền tàu xe Tiền lưu trú Tiền trọ Cộng Số tiền đã tạm bợ ứng Số tiền còn được nhận Ký nhận A B C 1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 D Cộng x x Tổng số tiền (Viết bằng chữ):....................................................................................................................................................... (Kèm theo.... chứng từ gốc: Vé, Giấy đi đường, Hoá đơn,...) Ngày....tháng....5 ... Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download