hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: ................................................................................

Tôi tên: ........................Sinh năm:...............

Chứng minh nhân dân số: do:.............................. cấp ngày: .............

Địa chỉ thường trú:.......................

Số nhà:................  đường: .............phường (xã):.......... quận (huyện): ............

Là chủ đầu tư công trình tại số: .........đường:..............phường (xã):..........  quận (huyện):.............đã được ………. hai cấp Giấy phép xây dựng số: ………… ngày….tháng….. năm………

Lý do xin cấp phó bản:.........................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download