hoặc
Tài liệu học tập Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT Long Châu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.60 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT Long Châu có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH,
Sự cần thiết nghiên cứu: Việt Nam xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường dựa trên nền móng là 1 nước nông nghiệp kém phát triển, nên bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập cảng,…thì việc đẩy mạnh 1 nền nông nghiệp kiên cố là vấn đề hết sức quan trọng. Khi nền kinh tế dần ổn định thì đời sống của người dân được nâng cao, xã hội càng tiến bộ, Việt Nam từng bước có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế đặc trưng là sau khi Việt Nam chúng ta gia nhập vào WTO. Để tiếp tục phát triển được các bước tiến quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế như trên thì ngoài các yếu tố như các chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, pháp luật của Nhà Nước thì việc đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân để tiến hành sản xuất và tái sản xuất cũng là 1 yếu tố quan trọng. Hòa cùng sự phát triển của giang sơn và thực hiện Nghị Quyết Đại Hội VIII Đảng Bộ Tỉnh, Vĩnh Long đang từng bước thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, nhiều hoá các hình thức sản xuất, kinh doanh. Muốn đạt được các bước phát triển trên thì cần có sự quy hoạch nói chung của các cấp, các ngành và nhu cầu vốn để tiến hành sản xuất kinh doanh cũng rất cần thiết. Như vậy, nguồn vốn tập kết cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống của người dân Vĩnh Long là vấn đề cần có sự hỗ trợ từ phía các Ngân Hàng Thương Mại. Xuất phát từ nhu cầu đó, các Ngân Hàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đang chạy đua với nhau trong việc đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, nhằm lôi kéo khách hàng về Ngân hàng của mình. Nhiều 5 qua Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (NHN0) Vĩnh Long Chi Nhánh Long Châu đã cung cấp vốn cho người nông dân dưới đa dạng hình thức. Tuy nhiên, do nhu cầu vốn của người dân ngày càng cao, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các Ngân Hàng nên NHNo Long Châu đã đặt ra cho mình nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là phải nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng 1 cách hợp lý nhất, song song thu hồi vốn 1 cách hiệu quả nhất. Đây cũng là 1 phần trong kế hoạch phát triển của Ngân Hàng 5 2008 nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các Ngân Hàng Thương Mại khác trong thời kỳ hội nhập(1). Từ lý do trên nên em chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long Châu” làm đề tài tốt nghiệp. một.một.hai Căn cứ khoa học và thực tiễn:  Căn cứ khoa học: dựa vào qui định, nguyên tắc của hoạt động tín dụng và áp dụng kiến thức đã học ở trường Đại Học Cần Thơ và qua thời gian tập sự tại NHN0 Long Châu để tiến hành hoàn thành đề tài  Căn cứ thực tiễn: căn cứ vào số liệu thu thập được trong thời gian tập sự tại NHN0 Long Châu tiến hành phân tích và đánh giá hoạt động tín dụng của Ngân Hàng. một.hai Mục tiêu nghiên cứu một.hai.một. Mục tiêu chung: Phân tích hoạt động tín dụng của Ngân Hàng với mục tiêu phản ánh tình hình hoạt động của Ngân Hàng trong 1 chu kỳ kinh doanh. Từ đó thấy được điểm mạnh điểm yếu của Ngân Hàng và đưa ra giải pháp giúp Ngân Hàng hoạt động hiệu quả hơn nữa. một.hai.hai. Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân Hàng trong các 5 nghiên cứu. - Phân tích hoạt động cho vay qua các 5 nghiên cứu thông qua các chỉ tiêu: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ quá hạn tại ngân hàng. - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh qua các 5 trong thời gian phân tích. - Việc phân tích, đánh giá dựa trên các chỉ tiêu trên nhằm rút ra các mặt đạt được và chưa được của Ngân hàng, tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng , từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân Hàng trong thời gian đến. một.3 Phạm vi nghiên cứu một.3.một Không gian: Được thực hiện tại NHN0 Long Châu và tình hình hoạt động tín dụng của Ngân Hàng trên địa bàn các phường và các xã khu vực thị xã Vĩnh Long. một.3.hai Thời gian: Số liệu nghiên cứu được thu thập tại chi nhánh NHNo & PTNT Long Châu trong ba 5 2005-2007. một.3.3 Đối tượng nghiên cứu: Tình hình huy động vốn của Ngân Hàng trong các 5 nghiên cứu. Phân tích hoạt động cho vay và doanh số cho vay của Ngân Hàng qua các 5 nghiên cứu. Phân tích các báo cáo tài chính và báo cáo cân đối kế toán của Ngân Hàng qua các 5 nghiên cứu. một.4 Lược khảo tài liệu liên quan tới đề tài nghiên cứu  Phân tích hoạt động tín dụng của NHN0 & PTNT huyện Châu Thành A. GVHD: Nguyễn Ngọc Lam SVTH: Lê Thiện Phúc, lớp Tài Chính Tín Dụng hai, Khóa 28, Trường Đại Học Cần Thơ. Đề tài đã phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng của Ngân hàng cốt tử tập kết vào hoạt động cho vay ngắn và trung hạn. Qua đó, đưa ra các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng của ngân hàng trong thời gian đến.  Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Ba Tri. GVHD: Trương Chí Tiến SVTH: Huỳnh Văn Thảo, lớp Tài Chính Tín Dụng hai,Khóa 29, Trường Đại Học Cần Thơ. Bài nghiên cứu này tác giả tập kết vào phân tích hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng. Bên cạnh đó tác giả còn phân tích tình hình huy động vốn và kết quả hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở phân tích trên tác giả đưa ra nhận xét về các vấn đề phân tích trên và đưa ra giải pháp với kết luận và kiến nghị. Riêng bài luận văn này có phân tích cụ thể các chỉ số đánh giá hoạt động tín dụng như : tổng dư nợ/ tổng nguồn vốn, tổng dư nợ/ tổng nguồn vốn huy động, vòng quay vốn tín dụng, hệ số thu nợ dựa trên các báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong 3 5 2005, 2006, 2007. Từ việc phân tích các số liệu trên tìm ra các ưu thế và hạn chế trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, song song đưa ra 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng trong xu thế hội nhập và cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng như hiện tại. một.năm Câu hỏi nghiên cứu - Tình hình huy động vốn của Ngân Hàng trong các 5 2005-2007 như thế nào? - Hoạt động tín dụng của Ngân Hàng trong các 5 2005-2007 đã gặp phải các thuận tiện và khó khăn gì? - Những đối tượng khách hàng cũng như lĩnh vực cho vay nào có nhu cầu vốn cao nhất và sử dụng vốn có hiệu quả nhất? - Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong 3 5 từ 2005 tới 2007 ra sao? - Ngân hàng cần thực hiện các giải pháp nào để có thể hạn chế các mặt chưa đạt được, song song duy trì và phát huy tính hiệu quả trong hoạt động tín dụng của mình trong 5 tiếp theo? CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU hai.một Khái quát về hoạt động tín dụng (2) hai.một.một Khái niệm tín dụng hai.một.hai Chức năng của tín dụng hai.một.3 Sự ra đời của tín dụng hai.một.4 Phân loại tín dụng hai.hai Các hình thức huy động vốn (3) hai.hai.một Các loại tiền gởi hai.hai.hai Phát hành các chứng từ có giá hai.hai.3 Vốn đi vay hai.3 Một số chỉ tiêu phân tích hoạt động tín dụng trong ngân hàng hai.3.một Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng trong Ngân Hàng(4) hai.3.hai Quy trình cho vay tại NHN0 và PTNT Long Châu (5) hai.4 Phương pháp nghiên cứu hai.4.một Phương pháp thu thập số liệu hai.4.hai Phương pháp phân tích số liệu CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LONG CHÂU 3.một Quá trình hình thành và phát triển của NHN0 & PTNT Long Châu 3.hai Sơ đồ cơ cấu bộ máy doanh nghiệp 3.hai.một. Sơ đồ cơ cấu bộ máy doanh nghiệp 3.hai.hai. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 3.3 Những thuận tiện, khó khăn và phương hướng hoạt động 5 2008 của NHN0 & PTNT Long Châu 3.3.một Thuận lợi 3.3.hai Khó khăn 3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng qua 3 5 2005-2007 và định hướng phát triển Ngân Hàng 5 2008 3.4.một Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng qua 3 5 2005-2007 3.4.hai Định hướng hoạt động 5 2008 của NHNo & PTNT Long Châu: CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHN0 VÀ PTNT LONG CHÂU QUA BA NĂM 2005-2007 4.một Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NHN0 PTNT Long Châu 4.một.một Tình hình huy động vốn của Ngân Hàng 4.một.hai Phân tích tình hình cho vay qua các 5 2005-2007 4.một.hai.một Cho vay ngắn hạn 4.một.hai.hai Cho vay trung hạn 4.một.3 Phân tích tình hình thu nợ qua các 5 2005-2007 4.một.3.một Tình hình thu nợ ngắn hạn 4.một.3.hai Tình hình thu nợ trung hạn 4.một.4 Phân tích tình hình dư nợ qua các 5 2005-2007 4.một.4.một Tình hình dư nợ ngắn hạn 4.một.4.hai Tình hình dư nợ trung hạn 4.một.năm Phân tích tình hình nợ quá hạn qua các 5 2005-2007 4.một.năm.một Tình hình nợ quá hạn ngắn hạn 4.một.năm.hai Tình hình nợ quá hạn trung hạn 4.hai Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân Hàng qua các 5 thông qua các chỉ số đánh giá 4.hai.một Tổng dư nợ/Nguồn vốn huy động 4.hai.hai Vòng quay vốn tín dụng 4.hai.3 Nợ quá hạn/Tổng dư nợ 4.hai.4 Hệ số thu nợ 4.hai.năm Tỉ suất lợi nhuận: lợi nhuận/ doanh thu CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT LONG CHÂU năm.một Về huy động vốn năm.hai Nâng cao chất lượng tín dụng năm.3 Phát triển sản phẩm mới năm.4 Nâng cao công tác đào tạo, bồi bổ cán bộ đặc trưng là cán bộ tín dụng CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ sáu.một Kết luận sáu.hai Kiến nghị sáu.hai.một Đối với Ngân hàng sáu.hai.một.một Xây dựng hệ thống thông tin hoàn chỉnh sáu.hai.một.hai Phòng dự phòng và xử lý rủi ro tín dụng sáu.hai.hai Đối với địa phương TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download