hoặc
Tài liệu học tập Bài tập toán cao cấp : Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Tập 3 / Nguyễn Thanh Thủy, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.54 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài tập toán cao cấp : Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Tập 3 / Nguyễn Thanh Thủy có 31 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Giáo dục đại cương,Toán cao cấp,Nguyên hàm và tích phân bất định, tích phân các hàm hữu tỉ, hàm khả tích Riemann, tích phân suy rộng
Bài tập yếu tố cho các bạn sinh viên tham khảo và học tập
- Tích phân bất định
- Tích phân xác định Riemann
- Tích phân hàm đa dạng biến
- Lý thuyết chuỗi
- Phương trình vi phân
- Khái niệm về phương trình vi phân đạo hàm riêng
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download