hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Áp dụng đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Mẫu 02
Áp dụng đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......1......., ngày…... tháng …. 5 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: ...............................2.........................................

Họ và tên:

Ngày, tháng, 5 sinh:

Chỗ ở hiện nay:3

Hộ chiếu số: ……….……. Ngày cấp: ……….… Ngày hết hạn: …..………. Nơi cấp: …..……..….

Điện thoại: ................................................. Email (nếu có):

Văn bằng chuyên môn: 4

Tôi xin gởi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao có chứng nhận văn bằng chuyên môn

2. Văn bản xác nhận quá trình thực hành

3. Bản sao giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thành thạo hoặc giấy chứng nhận sử dụng thành thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

4. Bản sao có chứng nhận giấy phép lao động

5. Hai ảnh 04cm x 06cm

Kính yêu cầu Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

1Địa danh

2Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

3Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc lâm thời trú.

4Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh hoặc các văn bằng chuyên môn khác

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download