hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

1. Trình tự thực hiện

- Cá nhân thành lập Doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa liên thông” – Phòng Đăng ký kinh doanh.

2. Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại hội sở cơ quan.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy yêu cầu đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng nhận cá nhân theo quy định;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu cần);

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu cần).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết

05  ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục

Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lệ phí

Lệ phí đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, mức thu 100.000 đồng.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy yêu cầu đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Không

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn 1 số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các biểu mẫu, văn bản hướng dẫn Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download