hoặc
Tài liệu học tập Công văn 535/2013/TCT-HTQT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 535/2013/TCT-HTQT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 535/2013/TCT-HTQT về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 535/TCT-HTQT
V/v: Chính sách thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 5 2013

Kính gửi:

Công ty STX PAN OCEAN CO., LTD.
Phòng 403 Tòa nhà Kumho Asiana, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận một, TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày 10/12/2012 của Công ty STX PAN OCEAN CO., LTD, Hàn Quốc (sau đây gọi là Công ty) yêu cầu hướng dẫn về thuế áp dụng đối với các khoản phí THC, CIC, CSS, DO, DEM, DET thu bởi các hãng tàu kinh doanh chuyên chở biển quốc tế. Về việc này, Tổng cục Thuế trả lời Công ty như sau:

1. Phân loại thu nhập theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp định).

- Điều 8. Vận tải biển và chuyên chở hàng không của Hiệp định quy định:

“1. Lợi tức do 1 xí nghiệp của 1 Nước ký kết thu được từ hoạt động của tàu thủy và máy bay trong chuyên chở quốc tế sẽ bị đánh thuế tại Nước đó.

2. Những quy định tại khoản một cũng sẽ áp dụng cho các khoản lợi tức thu được từ việc tham gia vào 1 tổ hợp, 1 liên doanh hay 1 hãng hoạt động quốc tế."

Điều 8 nêu trên của Hiệp định và các Điều còn lại của Hiệp định không khái niệm về thu nhập từ hoạt động chuyên chở quốc tế.

- Khoản hai, Điều 3. Các khái niệm chung của Hiệp định quy định:

"Trong khi 1 Nước ký kết áp dụng Hiệp định này, mọi thuật ngữ chưa được khái niệm trong Hiệp định này sẽ có nghĩa theo như khái niệm trong luật của Nước đó đối với các loại thuế mà Hiệp định này áp dụng, trừ trường hợp ngữ cảnh đòi hỏi có sự giải thích khác."

Theo quy định trên, do thu nhập từ chuyên chở quốc tế không được khái niệm trong Hiệp định nên sẽ có nghĩa theo như khái niệm trong nội luật (trong trường hợp này là pháp luật Việt Nam).

Điểm 14, Điều bảy, Mục một, Chương II Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn về tính thuế đối với chuyên chở, bốc xếp như sau:

"Đối với chuyên chở, bốc xếp là giá cước chuyên chở, bốc xếp chưa có thuế GTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp chuyên chở, bốc xếp thuê lại."

Căn cứ quy định trên, chi cước chuyên chở được xem là thu nhập tự hoạt động chuyên chở, các loại phí không được xem là thu nhập từ hoạt động chuyên chở nói chung và hoạt động chuyên chở quốc tế nói riêng.

Do đó, thu nhập từ các khoản phí THC, CIC, CSS, DO, DEM, DET không được xem là thu nhập từ hoạt động chuyên chở quốc tế mà là thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Nghĩa vụ thuế theo Hiệp định.

Khoản một, Điều bảy. Lợi lức doanh nghiệp của Hiệp định quy định:

"1. Lợi tức của 1 xí nghiệp tại 1 Nước ký kết sẽ chỉ chịu thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua 1 cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty tiến hành kinh doanh tại Việt Nam thông qua 1 cơ sở thường trú của Công ty tại Việt Nam thì thu nhập từ các khoản phí THC, CIC, CSS, DO, DEM, DET của Công ty sẽ chịu thuế TNDN tại Việt Nam. Trường hợp Công ty tiến hành kinh doanh tại Việt Nam không thông qua 1 cơ sở thường trú của Công ty tại Việt Nam thì thu nhập từ các khoản phí nêu trên của Công ty sẽ được miễn thuế thu nhập tại Việt Nam.

Để được miễn thuế theo Hiệp định, Công ty (hoặc đại diện được ủy quyền của Công ty) có bổn phận thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định thuế theo hướng dẫn tại điểm hai, Điều 18, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

(Đã ký)


Nguyễn Đức Thịnh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download