hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Địa lý, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Địa lý có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Sở GD-ĐT Ninh Thuận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN THI: ĐỊA LÝ - CẤP: THCS
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/11/2012

Câu I (6,0 điểm):

Dựa vào hình dưới đây:

Sự đi lại của Trái Đất quanh quéo Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu.
Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận 5 2012 - 2013 môn Địa lý

a) Gọi tên đúng các vị trí giữa Trái Đất với Mặt Trời tại A, B, C, D, E, F, G và H.

b) - Ghi ngày, tháng đúng tại các vị trí: A, C, E và G.

- Trình bày 1 cách tính ngày, tháng tại vị trí H; Tương tự tính và ghi kết quả ngày, tháng tại B, D, và F ghi kết quả vào bài làm (cho phép ghi sai số một ngày).

c) Lập bảng sau mô tả các mùa trong 5 theo dương lịch và âm - dương lịch.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận 5 2012 - 2013 môn Địa lý

Câu II (5,0 điểm):

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy lập bảng so sánh ba miền tự nhiên Việt Nam theo bảng sau:

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận 5 2012 - 2013 môn Địa lý

Câu III (5,0 điểm):

Cho bảng tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô nước ta thời kỳ 2001 -2011 sau: (Đơn vị tính ‰)

Nguồn: Tổng cục thống kê.

a) Vẽ biểu đồ thích hợp để biểu diễn tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô nước ta thời kỳ 2001-2011.

b) Xác định miền tăng dân số tự nhiên và ghi ký hiệu ghi chú trên biểu đồ.

c) Qua số liệu đã cho và biểu đồ đã vẽ. Em hãy, nhận xét tình trạng sinh thô, tử thô và tăng tự nhiên của dân số nước ta.

Câu IV (4,0 điểm):

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang Địa chất – khoáng sản, và kiến thức đã học. Em hãy nhận xét về ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản đến phân bố một số ngành công nghiệp trọng tâm./.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download