hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Lịch sử, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Lịch sử có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi học sinh giỏi

Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận 5 2012 - 2013 môn Lịch sử.

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN THI: LỊCH SỬ - CẤP: THPT
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/11/2012

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,00 điểm)

Câu 1: (5,0 điểm)

Trình bày nội dung chủ yếu của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936? Căn cứ vào đâu để Đảng Cộng sản Đông Dương có những chỉ đạo chiến lược như vậy?

Câu 2: (3,0 điểm)

"….Chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn hiện tại….", đây là nhiệm vụ được đề ra trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần vật dụng mấy? Nhiệm vụ này được triển khai thực hiện như thế nào?

Câu 3: (6,0 điểm)

Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám 5 1945? Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về việc áp dụng các bài học kinh nghiệm đó để đấu tranh giữ gìn chủ quyền biển đảo của nước ta hiện nay?

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)

Trình bày ngắn gọn các mốc chính của cuộc chiến đấu chống đế quốc xâm lược ở Lào và Campuchia công đoạn 1945 – 1975?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download