hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng thăm dò mỏ vật liệu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng thăm dò mỏ vật liệu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

…………., ngày tháng 5 2009

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: /HĐKT
V/v: lập đề án thăm dò, thi công công tác thăm dò, trình giám định kết quả thăm dò, lập giao diện cơ sở, dự án đầu tư, báo cáo ĐTM dự án khai thác cát san lấp …………..

- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp vật dụng bảy thông qua ngày 14/06/2005.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp vật dụng 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.

- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Khoáng sản, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ Môi trường của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ văn bản số ………. về việc bằng lòng chủ trương cho Công ty ………. được đầu tư, khai thác mỏ nguyên liệu san lấp

- Căn cứ Theo yêu cầu công việc của Công ty …………….. và khả năng của Công ty ……………..

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông Bà Rịa – Vũng Tàu, chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A: CÔNG TY ……………………………

Địa chỉ:...........................

Điện thoại:.......................... Fax:.....................

Mã số thuế:..........................

Tài khoản: ..........................

Đại diện:..................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download