hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục - THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 4), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục - THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 4) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra Thể dục
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
TP. BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN THỂ DỤC, LỚP 8

Đề số 4:

Em hãy thực hiện kĩ thuật động tác “Ném bóng xa có đà” (trọng tâm: Chuẩn bị, chạy đà, ra sức cuối cùng).

1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra

- Kẻ sân đúng qui cách và an toàn cho người kiểm tra cũng như những người bên cạnh, Chuẩn bị đủ số bóng 150g, bóng đúng qui cách.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập thường xuyên đầy đủ), sau đó cho các em học sinh khởi động, có thể cho học sinh thực hiện thử một tới hai lần.

- Kiểm tra theo thứ tự qui định. Mỗi học sinh được thực hiện 3 lần và lấy thành tích lần ném cao nhất

2. Đáp án và biểu điểm

- Điểm 9 - 10. Thực hiện đúng 3 công đoạn kĩ thuật (Chuẩn bị chạy đà và ra sức cuối cùng).

- Điểm 7- 8. Thực hiện đúng hai công đoạn kĩ thuật (chạy đà và ra sức cuối cùng).

- Điểm 5- sáu. Thực hiện đúng hai công đoạn kĩ thuật (Chuẩn bị và ra sức cuối cùng).

- Điểm 3- 4. Thực hiện chưa đúng hai công đoạn kĩ thuật (Chạy đà và ra sức cuối cùng).

- Điểm 1- hai. Chưa thực hiện được kĩ thuật động tác;

Chú ý: Một số trường hợp khác và các tình huống trong khi thi do giáo viên quyết định.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download