hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Toán
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).

Trong mỗi câu từ câu một tới câu bảy đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu một. Cho tam giác ABC, 2 điểm E và D lần lượt thuộc 2 cạnh AB, AC sao cho ED// BC . Biết AB = 12cm; EB = 8cm; AC = 9cm. Độ dài của CD là:
a. một,5cm           b. 3cm            c. 6cm             d. Kết quả khác

Câu hai. Diện tích toàn phần của 1 hình lập phương là 216 cm2 thì độ dài cạnh của nó là:
a. 36cm          b. 6cm              c. 18cm             d. 9cm

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download