hoặc
Tài liệu học tập Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (19), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.06 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (19) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Giáo dục đại cương,Triết học Mác - Lênin,Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, thực trạng, và, giải pháp, ở, nước ta, hiện nay,Tiểu luận, môn, Những, nguyên lý, cơ bản, của, CNMLN, (19)
Đề tài: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay”.
Khái niệm công nghiệp hoá như vậy Đảng ta đã xác định rộng hơn các quan điểm trước đó bao gồm hầu hết hoạt động sản xuất buôn bán, cả về dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội được sử dụng bằng các công cụ tiên tiến hiện đại cùng với kĩ thuật và công nghệ cao. Như vậy tư tưởng CNH không bó hẹp trong khuôn khổ các trình độ lực lượng sản xuất đơn thuần, kĩ thuật đơn thuần để chuyển lao động thủ công thành lao động cơ khí như quan niệm trước đây.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download