hoặc
Tài liệu học tập Phân Tích và Thiết Kế HTTT Với UML, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.56 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phân Tích và Thiết Kế HTTT Với UML có 12 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Kỹ thuật lập trình,
Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất (Unifield Modeling Language – UML) là 1 ngôn ngữ để biểu diễn mô hình theo hướng đối tượng được xây dựng bởi ba tác giả trên với chủ đích là: 

- Mô hình hoá những hệthống sửdụng những khái niệm hướng đối tượng. 

- Thiết lập 1 kết nối từ nhận thức của con người tới những sự kiện cần mô hình hoá. 

- Giải quyết vấn đề về mức độ thừa kếtrong những hệthống phức tạp, có đa dạng ràng buộc khác nhau. 

- Tạo 1 ngôn ngữ mô hình hoá có thể sử dụng được bởi người và máy.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download