hoặc
Tài liệu học tập Luận văn cử nhân tin học: Xây dựng một hệ thống hỗ trợ một phần các công việc của những nhà quản trị, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.31 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn cử nhân tin học: Xây dựng một hệ thống hỗ trợ một phần các công việc của những nhà quản trị có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Công nghệ thông tin,
Nội dung chính của luận văn là nghiên cứu về Hệ chuyên gia và những bước xây dựng 1 Hệ chuyên gia hỗ trợ Phân tích hoạt động kinh doanh của 1 Doanh nghiệp. Chương một đưa ra các khái niệm tổng quát về Hệ chuyên gia. Trong chương này chúng tôi sẽ giới thiệu 1 cách tổng quát về MYCIN và EMYCIN cũng như những ưu thế của các dụng cụ này trong việc xây dựng 1 hệ chuyên gia. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu 1 số thành quả đã đạt được với những hệ chuyên gia. Chương hai sẽ giới thiệu những đặc điểm căn bản những bước xây dựng hệ ECOCIN phù hợp với 1 hệ chuyên gia sản vấn về những hoạt động của doanh nghiệp. Chương 3 biểu hiện những tính năng và nêu yếu tố những bước cài đặt cho hệ thống ECOCIN. Chương 4 nêu lên những kết quả đã đạt được cũng như hướng phát triển trong mai sau đối với hệ chuyên gia ECOCIN.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download