hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1810/BNG-LS, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1810/BNG-LS có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Quyền Dân sự,Đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Công văn 1810/BNG-LS về đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Bộ Ngoại giao ban hành.

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Số: 1810/BNG-LS
V/v đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 5 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức nhân dân.

Thời gian qua, Bộ Ngoại giao nhận được phản ánh của 1 số Bộ, ngành và địa phương về 1 số bất cập trong việc thực hiện Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Nghị định 65), đặc trưng là liên quan tới việc thu hẹp đối tượng cấp hộ chiếu công vụ.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao trân trọng yêu cầu Quý Cơ quan cho biết ý kiến về các vướng mắc sau sáu tháng thực hiện Nghị định 65, đặc trưng là đối tượng cấp hộ chiếu công vụ. Các ý kiến phản ánh xin gởi về Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) trước ngày 05/6/2013.

Bộ Ngoại giao xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Ngoại vụ Tp.HCM (để p/h);
- Lưu: VT, LS.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Tráng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download