hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm 2013 - 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm 2013 - 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý - Có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 - 2014

Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi: 12/07/2013

Câu 1 (2,0 điểm):

1) Giải phương trình: (x – 2)2 = 9

2) Giải hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương 5 2013 - 2014

Câu 2 (2,0 điểm):

1) Rút gọn biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương 5 2013 - 2014 với x > 0 và x # 9

2) Tìm m để đồ thị hàm số y = (3m -2) x +m – một song song với đồ thị hàm số y = x +5

Câu 3 (2 ,0 điểm):

1) Một khúc sông từ bến A đến bến B dài 45 km. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B về A hết tất cả sáu giờ 15 phút. Biết vận tốc của dòng nước là 3 km/h.Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng.

2) Tìm m để phương trình x2 – 2(2m +1)x + 4m+ 4m = 0 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện |x1 - x2| = x1 + x2

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, trên nửa đường tròn lấy điểm C (C khác A và B).Trên cung BC lấy điểm D (D khác B và C) .Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại B. Các đường thẳng AC và AD cắt d lần lượt tại E và F.

1) Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp một đường tròn.

2) Gọi I là trung điểm của BF. Chứng minh ID là tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho.

3) Đường thẳng CD cắt d tại K, tia phân giác của cắt AE và AF lần lượt tại M và N. Chứng minh tam giác AMN là tam giác cân.

Câu 5 (1,0 điểm):

Cho a, b là các số dương thay đổi thoả mãn a + b = hai. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương 5 2013 - 2014

--------------------------------------------------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 - 2014

Môn thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi: 12/07/2013

Câu 1 (2,0 điểm)

Cho đoạn thơ sau:

Một bếp lửa lẩn vẩn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

(Theo Ngữ văn 9, tập một, Nxb Giáo dục Việt Nam)

a. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giả.

b. Đoạn thơ là dòng hồi tưởng của nhân vật nào? Về ai?

c. Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ được khơi nguồn từ hình ảnh nào? Đó là cảm xúc gì?

Câu 2 (3,0 điểm)

Viết 1 bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tính tự lập.

Câu 3 (5,0 điểm)

Truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng đã biểu thị thật cảm động tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.

(Theo Ngữ văn 9, tập một, trang 202, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2013)

Hãy phân tích đoạn trích đã học trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng để làm rõ ý kiến trên.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download