hoặc
Tài liệu học tập Mẫu bảng kê thu tiền phạt, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu bảng kê thu tiền phạt có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,

Mẫu bảng kê thu tiền phạt là bảng kê gồm các nội dung: kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thu, cơ quan ra quyết định, loại hình thu, họ tên người nộp tiền, địa chỉ, quyết định phạt, biên lai thu, số tiền, kế toán, kế toán trưởng ký tên...

KHO BẠC NHÀ NƯỚC … ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ …
NGÂN HÀNG (trường hợp ủy nhiệm thu) ………
Mẫu số: 02/BKTP
Theo TT số …../TT-BTC
ngày …/…/… của BTC

BẢNG KÊ THU TIỀN PHẠT

Từ ngày …/…./20 … tới ngày: …/…./20 …

Cơ quan ra quyết định: ………………….....................

Loại hình thu: ……………………………….................

STT
Họ tên người nộp tiền
Địa chỉ
Quyết định phạt
Biên lai thu

Ngày nộp

Số tiền
Số QĐ
Ngày QĐ
Ký hiệu BL
Số BL
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Tổng tiền loại hình: ...........................

Bằng chữ: ...................................................................... 

 

Kế toán

………., ngày … tháng … 5 20 …

Kế toán trưởng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download