hoặc
Tài liệu học tập GIÁO TRÌNH NGÔN NGỮ SQL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.72 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu GIÁO TRÌNH NGÔN NGỮ SQL có 12 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu,NGÔN NGỮ SQL,sql,cơ sở dữ liệu

Ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) được sử dụng trong hầu
hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu để truy hỏi và sửa đổi cơ sở dữ liệu. Ngôn
ngữ SQL hỗ trợ các truy hỏi dựa trên các phép toán đại số quan hệ, đồng
thời cũng chứa các lệnh sửa đổi cơ sở dữ liệu và mô tả sơ đồ cơ sở dữ liệu.
Như vậy, SQL vừa là 1 ngôn ngữ thao tác dữ liệu, vừa là 1 ngôn ngữ
định nghĩa dữ liệu. Ngoài ra SQL cũng tiêu chuẩn hoá đa dạng lệnh cơ sở dữ
liệu khác.
Có đa dạng phiên bản khác nhau của SQL. Trước tiên, có ba bản chuẩn.
Đó là ANSI (American National Standards Institute) SQL. Sau đó tới năm
1992, bản chuẩn SQL-92 ra đời gọi là SQL2. Gần đây nhất, chuẩn SQL-99
(trước đó gọi là SQL3) mở rộng SQL2 với các đặc thù quan hệ - đối tượng
và 1 số khả năng mới khác. Ngoài ra còn có đa dạng phiên bản của SQL
được các nhà bán các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sản xuất. Các phiên bản này
có hầu hết các khả năng của chuẩn ANSI nguyên gốc và chúng cũng phù hợp
với các mở rộng của SQL cũng như các tính chất của chuẩn SQL-99

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download