hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
_________________

…..….., ngày…….tháng……..năm…..

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ MỞ RỘNG

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và đầu tư / Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)……

- Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:………………………………………………………

- Trụ sở chính:…………………………………………………………………………….

- Giấy phép thành lập (Quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh) số ………….. do ……cấp ngày …….tháng…..5 …….

- Ngành nghề kinh doanh:……………………………………………………………...

1. Dự định thực hiện đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất,đổi mới công nghệ với tổng số vốn đầu tư mới tăng thêm là…………….đồng, bằng ………..% vốn đầu tư đã thực hiện (có hồ sơ kèm theo);

Dự án đầu tư mở rộng này song song thuộc loại dự án quy định tại Điều 21 Nghị định 29/CP ngày 12 tháng năm 5 1995 (nếu có).

2. Nay yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư/ Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) xem xét, cấp giấy chứng nhận ưu đãi mở rộng đầu tư như sau:

a. Miễn thuế lợi tức trong 1 5 cho phần lợi nhuận tăng thêm do đầu tư mới tạo nên, kể từ khi công trình đầu tư mới được đưa vào hoạt động;

b. Miễn thuế nhập cảng cho các máy móc, vật dụng phụ tùng lắp đặt cho dây chuyền sản xuất;

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download